This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

5 NAJČASTEJŠIE POKLADANÝCH OTÁZOK

A ODPOVEDE NA NE

– V prípade mokrých batérií skontrolujte pred začiatkom dobíjania hladinu elektrolytu, a ak je to potrebné, doplňte demineralizovanú alebo destilovanú vodu po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad hornú hranu dosiek.

 

Je potrebné batériu pred nabíjaním vymontovať, aby sa zamedzilo poškodeniu vozidla? Venujte, prosím, pozornosť tomu, o aký typ nabíjačky ide. V návode na obsluhu od výrobcu vozidla resp. výrobcu nabíjačky sa často nachádzajú cenné rady na nabíjanie batérie vo vozidle. Všeobecne platí, že plne automatické nabíjačky (obmedzenie nabíjacieho napätia na 14,8 V) sú veľmi dobre spôsobilé na nabíjanie batérie nainštalovanej vo vozidle.

Ak má Vaša nabíjačka automatický režim s napätiami > 15,9 V, je bezpodmienečne nutné odpojiť batériu od palubnej elektroniky, popr. ju z vozidla vymontovať. V najhoršom prípade by mohlo dôjsť k zničeniu vstavaných riadiacich jednotiek následkom prepätia a spôsobeniu veľmi vysokej škody! Pozor: Pri odpájaní od svoriek vždy dodržiavajte pokyny výrobcu vozidla.

 

– Batérie smú byť nabíjané len jednosmerným prúdom. Prepojte kladný pól (+) batérie s kladným pólom (+) nabíjačky a záporný pól (-) batérie so záporným pólom (-) nabíjačky.

– Nabíjačku zapnite až potom, čo ste pripojili batériu. Po skončení nabíjania vypnite najskôr nabíjačku.

– Ako nabíjací prúd sa odporúča desatina kapacity batérie (napr. 44 Ah: 10 = nabíjací prúd 4,4 A).

– Teplota kyselinového elektrolytu nesmie počas nabíjania prekročiť hranicu 55 ° C. Po prekročení tejto teploty je nutné nabíjanie prerušiť.

– Musí sa zabezpečiť dôkladné vetranie počas nabíjania.

- Skrutkové spoje batérií nie je nutné otvárať.

- Majte na pamäti, že spätne dobíjať treba 1,2-násobok odobratej kapacity (napr.: odobratá kapacita 30 Ah --> spätné dobíjanie 36 Ah!).

- Nabíjanie je dokončené, ak nabíjací prúd klesne na nulu resp. už ďalej neklesá; v prípade automatickej nabíjačky, keď sa táto vypne.

 

Pre hlboko vybité mokré batérie sa odporúča nabíjacie napätie 16 V (batériu bezpodmienečne odpojte od palubnej elektroniky!).

 

Pozor: Počas nabíjania sa vytvára vysoko výbušný plyn! Zdroje ohňa, iskier, otvoreného svetla, rovnako ako fajčenie sú zakázané!

 

Running Bull AGM/BackUp: Nabíjajte vždy len pomocou nabíjačky s reguláciou napätia (max. 14,8 V)! Použitie konvenčných, napäťovo neregulovaných nabíjačiek vedie k zničeniu batérie v dôsledku prebitia a k úniku elektrolytu!

Na dosiahnutie maximálneho výkonu a životnosti musí byť batéria pred montážou nabitá na plnú kapacitu (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Príprava: Otvor na odplyňovanie je uzatvorený a musí byť pred sprevádzkovaním batérie otvorený. Na tento účel odstráňte ochranné viečko resp. orežte na konci hadičku na odplyňovanie. Naplnenie: Vyberte všetky zátky z batérie. Používajte len špeciálnu kyselinu (hustota 1,28 kg/l), ktorá je priložená k batérii v osobitnej umelohmotnej nádobe. Naplňte batériu po značku MAX a potom ju nechajte 30 minút oddýchnuť. Pozor: Nádobu so zvyškami kyseliny odovzdajte v zbernom dvore pre nebezpečné látky. Zvyšková kyselina nesmie preniknúť do kanalizácie. Prázdne nádoby od kyseliny zlikvidujte ako plast s domovým odpadom. Uvedenie do prevádzky: Na dosiahnutie maximálneho výkonu musí byť batéria po naplnení kyselinou pred montážou nabitá na plnú kapacitu. V súlade s návodom na obsluhu nabíjačky resp. batérie nabíjajte po dobu cca 5 až 10 hodín s napätím max. 1/10 kapacity batérie (Ah). Kapacitu batérie zistíte podľa druhej a tretej číslice čísla DIN uvedeného na kartónovom obale: Ak je toto číslo napr. 509 14, potom má batéria kapacitu 9 Ah a nabíjací prúd má teda byť cca 0,9 A. Len čo skončí nabíjanie, skontrolujte hladinu kyseliny a v prípade potreby ju doplňte demineralizovanou vodou. Batériu opäť uzavrite zátkami. Údržba: Hladinu kyseliny nenechajte klesnúť nikdy pod značku MIN. Na doplňovanie používajte iba demineralizovanú vodu (odsolená alebo destilovaná podľa normy VDE 0510). 

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérie Bike Bull nie je možná inštalácia v polohe na boku!

 

2. Bike Bull AGM

Príprava: Pečať batérie odoberte až tesne pred začiatkom plnenia. Začujete pri tom tiché syčanie. Naplnenie: Používajte len špeciálnu kyselinu (hustota 1,32 kg/l), ktorá je priložená k batérii v osobitnej umelohmotnej nádobe. Potom nechajte batériu 30 minút oddýchnuť. Naplnená batéria sa uzatvorí pomocou zátkovej lišty a už nesmie byť otváraná. Pri otvorení dôjde k zničeniu batérie. Pozor: Nádobu so zvyškami kyseliny odovzdajte v zbernom dvore pre nebezpečné látky. Zvyšková kyselina nesmie preniknúť do kanalizácie. Prázdne nádoby od kyseliny zlikvidujte ako plast s domovým odpadom. Uvedenie do prevádzky: Na dosiahnutie maximálneho výkonu musí byť batéria po naplnení kyselinou pred montážou nabitá na plnú kapacitu. V súlade s návodom na obsluhu nabíjačky resp. batérie nabíjajte po dobu cca 5 až 10 hodín s napätím max. 1/10 kapacity batérie (Ah). Kapacitu batérie zistíte podľa druhej a tretej číslice čísla DIN uvedeného na kartónovom obale: Ak je toto číslo napr. 518 21, potom má batéria kapacitu 18 Ah a nabíjací prúd má teda byť cca 1,8 A. 

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérie Bike Bull AGM nie je možná inštalácia v polohe na boku!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uvedenie do prevádzky: Batéria je vopred nabitá a možno ju hneď nainštalovať.

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérií Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional je možná inštalácia v polohe na boku!

 

Všeobecná zásada: Odporúčame použitie nabíjačky s reguláciou napätia – Banner Accucharger 6/12V 2A alebo 12V 3A.

Pozor: Nikdy neinštalujte bezúdržbovú batériu (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocykla bez regulátora, max. nabíjacie napätie nesmie prekročiť 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Yes, essential.
A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.

 

A start/stop battery is responsible for much more than just starting the engine.

Namely to supply the various electrical consumers with energy when the vehicle is stationary, the engine is not running (stops) and the complete on-board power supply including the next starting process must still be ensured!

This means that the technology and components of a start/stop battery differ significantly from those of a conventional starter battery.


Please note:
If a conventional wet battery is installed in a vehicle with start/stop technology, by mistake - due to an allocation error - or due to incorrect cost awareness, a battery breakdown or total failure is pre-programmed. Depending on the driving profile (short distance, stop-and-go,...) a conventional starter battery will be defective within a few months due to the extremely high cyclic load due to the engine start-stop function.


The battery breakdown also leads to the failure of various vehicle functions (including start-stop). Not to mention the customer's annoyance about the battery failure, possible loss of time, waiting for help, delays, scheduling problems and dissatisfaction with the installed spare battery.

 

Do not install a conventional wet battery in a vehicle with a start/stop function that is equipped with an AGM* or EFB** battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

These tips must be followed when changing the battery!

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings. Please contact your Banner Account Manager.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound
EFF = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery

 

Potrebnú kapacitu batérie Energy Bull vypočítate nasledujúcim spôsobom.

Príklad: Hľadáte napájaciu batériu pre svoj čln poháňaný elektromotorom. Palubná sieť má napätie 24 V a použitý je elektrický motor s výkonom 600 W. Elektrickým prúdom je ďalej nutné napájať rádio, rôzne polohové svetlá a hĺbkomer (dohromady 50 W). Chcete pritom pre čln zabezpečiť autonómnu prevádzku po dobu 5 hodín.

 

Tieto hodnoty sa potom dosadia do vzorca

watty : volty = ampéry x hodiny x koeficient bezpečnosti = celková kapacita v Ah, čiže: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Pri koeficiente bezpečnosti je u mokrých batérií štandardne nutné počítať so 70% (u rekombinačných batérií, tzn. AGM a gélových, s 30%). V danom prípade by sme Vám odporúčali použiť dve batérie Energy Bull 968 01 (každá 230 Ah), a to so sériovým zapojením.

 

The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again when you walk off or step on the clutch or brake during a stop.

The savings potential:

Depending on the driving situation, especially in city traffic,

up to 0.8 l less fuel per 100 km!

 

The basic requirement:

An especially strong and cycle-proof start/stop battery that remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

Banner start/stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

With the highly specialized batteries of the Running Bull series, Banner completely covers the segment of power supply for start-stop vehicles. The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.