OVERENSSTEMMELSE - REGELMÆSSIG ADFÆRD I Banner

 

1. Banner Gruppens adfærdskodeks

Vores principper er formuleret i denne Code of Conduct. Den danner bl.a. grundlaget for en bæredygtig udvikling af virksomheden og for en moralsk, etisk og juridisk upåklagelig adfærd hos vores medarbejdere i Banner Group.

Code of Conduct er grundlaget for alle forretningsmæssige handlinger og beslutninger eksternt i forhold til leverandører, kunder og andre forretningspartnere og internt i forhold til medarbejdere og kolleger. Vi forventer, at alle, der arbejder på vegne af eller for os, overholder de principper, der er beskrevet i Code of Conduct.

Hvis du opdager afvigelser, kan du rapportere dem via e-mail: compliance@bannerbatterien.com

 

Hent adfærdskodeks pdf

 

 

2. anmeldelse af whistleblowing

Med "EU-direktiv 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten" og dets nationale implementeringer kan der sikres minimumsstandarder for beskyttelse af whistleblowere inden for EU. Som medarbejder, forretningspartner, leverandør, kunde, tjenesteudbyder eller anden forretningspartner har du en beskyttet mulighed for at rapportere observerede overtrædelser i henhold til loven om beskyttelse af whistleblowere. Vi vil gerne informeres om sådanne overtrædelser for at kunne afklare og afhjælpe dem hurtigt.

Du kan indsende din anmodning via e-mail. I samarbejde med en advokat sikrer vi en absolut fortrolig behandling af din whistleblowing. Efter anmodning står vi også til rådighed for et personligt møde.

Indberet hændelser i henhold til Whistleblower Protection Act under: whistleblowing@bannerbatterien.com

Accepter venligst Marketing Cookies for at se indholdet