Na těchto webových stránkách jsou používány tzv. cookies. Soubory označované jako cookies se používají k zajištění navigace uživatele na těchto stránkách a k provádění webové analýzy, čímž nám pomáhají tyto webové stránky dále vylepšovat a optimalizovat jejich uživatelskou přívětivost Pokud nechcete nahrávku, můžete jej zakázat v části% 1 Právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů% 2

UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH Banner

HOW TO

ZAZIMOVÁNÍ BATERIE - TAKTO TO PROVEDETE SPRÁVNĚ!

 

Máte kabriolet a v zimě ho neprovozujete? 

Dáme vám cenné tipy pro optimální zazimování vozidla a jeho baterie.

Accucharger 3A

V případě delší doby nepoužívání a delší nečinnosti (např. při odstavení nebo zazimování vozidla) máte zásadně k dispozici několik možností, jak svoji startovací baterii správně zazimovat. V závislosti na tom, zda je na vašem místě pro zimní uskladnění baterie k dispozici přípojka k elektrické síti, resp. na možnostech vaší nabíječky.

 

1. parkovací místo bez připojení k elektrické síti

Není-li v místě zaparkování elektrická přípojka, baterii demontujte a uskladněte ji v suchu a chladnu (bez teplot pod nulou). Před uskladněním baterii plně nabijte a nejpozději při poklesu napětí na hodnotu 12,5 V ji dobijte, resp. ji nechejte připojenou k nabíječce s funkcí udržování nabíjení. Pro tento účel používejte, prosím, nabíječky s regulací napětí (např. Banner Accucharger) s automatickým přepínáním na funkci udržování napětí. V závislosti na kapacitě baterie můžete použít následující nabíječky:

 

2. parkovací místo s připojením k elektrické síti - co teď?
Je třeba baterii k dobíjení demontovat, aby se předešlo poškození vozidla? Mějte, prosím, na zřeteli typ nabíječky. V návodech k provozu výrobce vozidla, resp. výrobce nabíječky, se mnohdy nacházejí cenné rady určené pro nabíjení baterie ve vozidle.

Obecně platí, že plně automatické nabíječky (omezení nabíjecího napětí na 14,8 V) jsou pro nabíjení baterie nainstalované ve vozidle vhodné. V tomto případě baterii v kabrioletu připojte na nabíječku s funkcí udržování napětí (např.  Banner Accucharger). 

 

Dále pro pravidelnou kontrolu napětí baterie obecně doporučujeme tester baterií BBT DBA - Digital Battery Analyser.

Má-li Vaše nabíječka automatický režim s napětími >14,8 V, je bezpodmínečně nutné odpojit baterii od palubní elektroniky, popř. ji z vozidla vymontovat. V nejhorším případě by mohlo dojít ke zničení vestavěných řídicích jednotek následkem přepětí a ke vzniku mimořádně vysoké škody! Zohledněte, prosím, o jaký typ nabíječky se jedná. V návodech k provozu výrobce vozidla, resp. výrobce nabíječky, se mnohdy nacházejí cenné rady určené pro nabíjení baterie ve vozidle! Všechny uváděné hodnoty se vztahují k pokojové teplotě +25°C. Pozor: Teplotní kompenzace v případě odchylky.

Thumbnail Überwintern
Banner HOW-TO: Správné zazimování autobaterie s pomocí nabíječky Banner Accucharger 3A

Správné zazimování autobaterie s pomocí nabíječky Banner Accucharger 3A

 • Červenou svorku připojte na kladný pól a černou svorku na kostru*

  • V případě moderních vozidel je to obzvláště důležité rovněž kvůli čidlu baterie, neboť toto čidlo jinak nedokáže správně detekovat nabíjecí proud a může vygenerovat chybové hlášení.
  • *Toto bylo doporučováno již i dříve, přičemž tehdy to bylo kvůli jiskření při zkontaktování. (kostra = obnažené kovové místo stranou baterie).

   

 • Zapojte nabíječku Accucharger do zásuvky s napětím 230 V

  • Nabíječku zapněte až po připojení baterie.
  • Jako nabíjecí proud se doporučuje desetina kapacity baterie (např. 44 Ah:10 = nabíjecí proud 4,4 A)
  • Automatické nabíječky, jakou je i model Banner Accucharger, provedou toto nastavení automaticky.
 • Zahájení automatického nabíjení

  • Ukazatel nabití baterie v procentech.
  • Při 100% nabití nastává automatický přechod do režimu udržování stavu nabití.
  • Během zimních měsíců může nabíječka zůstat připojená
 • Na jaře nabíječku Accucharger vytáhněte a odpojte

  • Nabíjení je dokončeno, jakmile nabíjecí proud spadne na hodnotu 0, resp. již dále neklesá, nebo v okamžiku, kdy se automatická nabíječka sama vypne.
Bild 1 von 4