DE FEM OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

OG SVARENE PÅ DEM

- Pga. den følsomme elektronik i køretøjet, skal der generelt kun gives starthjælp med en Banner Booster.

- Starthjælp fra bil til bil kan resultere i spændingsniveauer så høje, at det kan beskadige eller helt ødelægge bilens elektronik.

- Følg derfor denne vejledning for brug af startkabler!

– Ved starthjælp med startkabler bør man anvende standardstartkabler (efter f.eks. DIN 72 553). – og følge den brugsanvisning, der følger med kablerne.

- Forbind kun batterier med samme nominelle spænding.

- Forbindelse: Sluk begge bilernes motorer! Forbind først de to positive poler 1 med 2, derefter minuspolen på forsynerbilen 3 med et stykke blankt stål et stykke fra batteriet på modtagerbilen 4. (Følg bilproducenternes anvisninger)

- Prøv nu at starte modtagerbilen i maks. 15 sekunder uden at starte forsynerbilen.

-Afbrydning af forbindelsen: Demonter kablerne i modsat rækkefølge.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

Følg de følgende anvisninger for at sikre så lang levetid som muligt for dit batteri:

- Hold batteriets ydersider rene og tørre.

- Kontroller syrestanden regelmæssigt, og efterfyld med afsaltet eller destilleret vand, hvis det er nødvendigt. Efterfyld aldrig med syre. Hvis der mistes meget vand, skal du lade en fagperson teste din laderegulator.

- Brug aldrig nogle af de såkaldte reparationsmidler.

- Batteriets ladetilstand kan testes ved at måle syrens massefylde eller hvilespænding. Hvis syrens massefylde er under 1,24 kg/l eller 12,50 V, skal batteriet oplades.

- Hvis man kun anvender bilen sæsonvis, bør man efteroplade to gange med en ekstern oplader.

 

Batteriet skal under alle omstændigheder oplades helt, før det tages ud af drift.

 

Running Bull AGM/BackUp: Man kun se ladetilstanden ved at måle hvilespændingen. Hvis hvilespændingen er under12,50 V, skal batteriet oplades. Man kan ikke måle syrens massefylde eller efterfylde med destilleret vand på dette batteri – det vil blive ødelagt.

-Hvis der er tale om et vådbatteri, skal du kontrollere elektrolytniveauet inden opladningen, og hvis det er nødvendigt, skal du efterfylde med demineraliseret eller destilleret vand op til maks.-syreniveaumærket eller 15 mm over pladernes overkant.

 

Skal man tage batteriet ud inden opladning for at undgå beskadigelse af bilen? Vær opmærksom på opladertypen I mange tilfælde kan man finde værdifulde tips til opladning af bilen i brugervejledningen fra producenten af bilen eller af opladeren. Generelt er fuldautomatiske opladere (med opladningsbegrænsning på 14,8 V) egnede til opladning af batterier monteret i biler.

Hvis du har en automatisk oplader med en opladebegrænsning på > 15,9 V, skal du ubetinget afbryde tilslutningen mellem batteriet og den indbyggede elektronik eller tage batteriet ud af bilen. I værste fald kan de indbyggede styringsenheder blive ødelagt af for høj spænding, og det kan give voldsomme beskadigelser. Bemærk: Følg anvisninger i bilen brugsanvisning, når du kobler batteriet fra.

 

-Batterier må kun oplades med jævnstrøm. Batteriets pluspol (+) skal forbindes med opladerens pluspol (+), og minuspolen på batteriet med minuspolen (-) på opladeren.

- Opladeren skal først tændes, når den er monteret på batteriet. Når opladningen er færdig, skal du først slukke for opladeren.

-Vi anbefaler en ladestrøm på en tiendedel af kapaciteten (f.eks. 44 Ah: 10 = 4,4 A ladestrøm).

- Syrens temperatur må ikke kommer over 55 °C under opladningen. Hvis temperaturen bliver højere, skal du afbryde opladningen.

-Sørg for god ventilation under opladningen.

-Batteriets forskruninger må ikke åbnes.

- Vær opmærksom på, at der skal oplades 1,2 gange den brugte kapacitet (f.eks.: Hvis der er brugt 30 Ah, skal der oplades 36 Ah!)

- Opladningen er afsluttet, når strømmen bevæger sig mod 0 eller lavere, eller når den automatiske oplader slår fra.

 

Vi anbefaler en ladespænding på 16 V, hvis der er tale om et dybdeafladet vådbatteri (her skal batteriet absolut frakobles den indbyggede elektronik)!

 

Bemærk: Under opladningen dannes der højeksplosive knaldgasser! Ild, gnister, åbne lys og rygning forbudt!

 

Running Bull AGM/BackUp: Skal absolut oplades med en spændingsreguleret oplader (maks. 14,8 V)! Hvis man anvender almindelige, ikke-spændingsregulerede opladere, bliver batteriet ødelagt af overopladning. Samtidigt fordamper elektrolytten!

Tag batteriet ud, hvis det ikke skal benyttes i en længere periode (vinteroplægning, kørepause) og opbevar det tørt og køligt (men frostfrit). Oplad batteriet fuldt, og efteroplad hvis hvilespændingen kommer under 12,50 V. Du kan også tilslutte en siveoplader (f.eks. Banner AccuCharger).

 

Det bedste er at anvende en spændingsreguleret oplader (Banner Accucharger). Den gennemfører opladningen automatisk. Al efter batteriets kapacitet kan du bruge følgende opladere:

3-20 Ah – Banner Accucharger 6/12 V 2 A - varenr. 1240000020

> 20 Ah – Banner Accucharger 12 V 3 A - varenr. 1240000030

 

- tag batteriet ud eller fjern batterikablet helt (minuspolen først) Bemærk: Når strømforsyningen er afbrudt, kan data i computere, radio... gå tabt!

- Tilslut opladeren til batteriet, før du tænder for den. Efter opladningen skal du slukke for opladeren, før du fjerner klemmerne på batteriet.

- Ladestrøm: maks. 1/10 ampere af batteriets kapacitet.

- Hvis temperaturen kommer over 55 °C, skal opladningen afbrydes.

- Kontroller elektrolytstanden efter opladningen, og efterfyld med demineraliseret vand, hvis det er nødvendigt (gælder vådbatterier, ikke AGM, GEL eller AGM PROfessional!).

- Sørg for god ventilation! Der opstår eksplosive knaldgasser under opladningen. Rygning, åben ild og gnister skal absolut undgås!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

Batteriet skal være fuldt opladet, når du monterer det (1. + 2.). Det sikrer fuld ydelse og længere batterilevetid.

 

1. Bike Bull

Forberedelser: Afgasningsåbningen er lukket og skal åbnes før monteringen. Fjern beskyttelsesdækslet, eller kap afgasningsslangen i enden. Opfyldning: Fjern alle batteriets propper. Brug kun den specialsyre (massefylde 1,28 kg/l), der leveres med batteriet i særlige plastbeholdere. Fuld op til maks.-mærket, og lad derefter batteriet stå i 30 min. Bemærk: Indlever syreboldere med syrerester til miljøstationen. Restsyre må ikke komme i kloakken. Bortskaf tomme syrebeholdere som plasthusholdningsaffald. Ibrugtagning: Med henblik på at sikre fuld ydelse skal batteriet oplades helt efter påfyldning af syren. Følg brugsvejledningens anvisninger, og oplad batteriet i 5 til 10 timer med maks. 1/10 af batterikapaciteten (Ah). Batterikapaciteten fremgår af DIN-nummerets tal 2 og 3 på emballagen: Hvis tallene er f.eks. 509 14, er batteriets kapacitet 9 Ah, og ladestrømmen skal være ca. 0,9 A. Efter opladningen skal du kontrollere syrestanden og fylde efter med demineraliseret vand, hvis det er nødvendigt. Skru derefter batteriets propper på igen. Vedligeholdelse: Syreniveauet må aldrig komme ned under minimumsmærket. Ved efterfyldningen må du kun bruge demineraliseret vand (afsaltet eller destilleret ihht. VDE 0510). 

Bemærk: Bike Bull kan ikke monteres på siden!

 

2. Bike Bull AGM

Forberedelser: Batteriseglet skal først fjernes kort inden opfyldningen. Når man fjerner seglet, høres en lav hvislen. Opfyldning: Brug kun den specialsyre (massefylde 1,32 kg/l), der leveres med batteriet i særlige plastbeholdere. Lad derefter batteriet stå i ca. 30 min. Efter opfyldning lukkes batteriet med lukkelisten. Herefter må det ikke åbnes igen. Det vil ødelægge batteriet, hvis man åbner det. Bemærk: Indlever syreboldere med syrerester til miljøstationen. Restsyre må ikke komme i kloakken. Bortskaf tomme syrebeholdere som plasthusholdningsaffald. Ibrugtagning: Med henblik på at sikre fuld ydelse skal batteriet oplades helt efter påfyldning af syren. Følg brugsvejledningens anvisninger og oplad batteriet i 5 til 10 timer med maks. 1/10 af batterikapaciteten (Ah). Batterikapaciteten fremgår af DIN-nummerets tal 2 og 3 på emballagen: Hvis tallene er f.eks. 518 21, er batteriets kapacitet 18 Ah, og ladestrømmen skal være ca. 1,8 A. 

Bemærk: Bike Bull AGM kan ikke monteres på siden!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Ibrugtagning: Batteriet er foropladet og kan monteres direkte.

Bemærk: Bike Bull GEL/Bike Bull AGM PROfessional kan monteres på siden!

 

Generelt: Vi anbefaler brug af spændingsregulere opladere – Banner Accucharger 6/12 V 2 A eller 12 V 3 A.

Bemærk: Et vedligeholdelsesfrit batteri (AGM, GEL, AGM PROfessional) må aldrig monteres på en motorcykel uden laderegulator, den maksimale ladespændingen må aldrig overstige 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme
Accepter venligst Marketing Cookies for at se indholdet