This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

DE FEM OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

OG SVARENE PÅ DEM

-Hvis der er tale om et vådbatteri, skal du kontrollere elektrolytniveauet inden opladningen, og hvis det er nødvendigt, skal du efterfylde med demineraliseret eller destilleret vand op til maks.-syreniveaumærket eller 15 mm over pladernes overkant.

 

Skal man tage batteriet ud inden opladning for at undgå beskadigelse af bilen? Vær opmærksom på opladertypen I mange tilfælde kan man finde værdifulde tips til opladning af bilen i brugervejledningen fra producenten af bilen eller af opladeren. Generelt er fuldautomatiske opladere (med opladningsbegrænsning på 14,8 V) egnede til opladning af batterier monteret i biler.

Hvis du har en automatisk oplader med en opladebegrænsning på > 15,9 V, skal du ubetinget afbryde tilslutningen mellem batteriet og den indbyggede elektronik eller tage batteriet ud af bilen. I værste fald kan de indbyggede styringsenheder blive ødelagt af for høj spænding, og det kan give voldsomme beskadigelser. Bemærk: Følg anvisninger i bilen brugsanvisning, når du kobler batteriet fra.

 

-Batterier må kun oplades med jævnstrøm. Batteriets pluspol (+) skal forbindes med opladerens pluspol (+), og minuspolen på batteriet med minuspolen (-) på opladeren.

- Opladeren skal først tændes, når den er monteret på batteriet. Når opladningen er færdig, skal du først slukke for opladeren.

-Vi anbefaler en ladestrøm på en tiendedel af kapaciteten (f.eks. 44 Ah: 10 = 4,4 A ladestrøm).

- Syrens temperatur må ikke kommer over 55 °C under opladningen. Hvis temperaturen bliver højere, skal du afbryde opladningen.

-Sørg for god ventilation under opladningen.

-Batteriets forskruninger må ikke åbnes.

- Vær opmærksom på, at der skal oplades 1,2 gange den brugte kapacitet (f.eks.: Hvis der er brugt 30 Ah, skal der oplades 36 Ah!)

- Opladningen er afsluttet, når strømmen bevæger sig mod 0 eller lavere, eller når den automatiske oplader slår fra.

 

Vi anbefaler en ladespænding på 16 V, hvis der er tale om et dybdeafladet vådbatteri (her skal batteriet absolut frakobles den indbyggede elektronik)!

 

Bemærk: Under opladningen dannes der højeksplosive knaldgasser! Ild, gnister, åbne lys og rygning forbudt!

 

Running Bull AGM/BackUp: Skal absolut oplades med en spændingsreguleret oplader (maks. 14,8 V)! Hvis man anvender almindelige, ikke-spændingsregulerede opladere, bliver batteriet ødelagt af overopladning. Samtidigt fordamper elektrolytten!

Batteriet skal være fuldt opladet, når du monterer det (1. + 2.). Det sikrer fuld ydelse og længere batterilevetid.

 

1. Bike Bull

Forberedelser: Afgasningsåbningen er lukket og skal åbnes før monteringen. Fjern beskyttelsesdækslet, eller kap afgasningsslangen i enden. Opfyldning: Fjern alle batteriets propper. Brug kun den specialsyre (massefylde 1,28 kg/l), der leveres med batteriet i særlige plastbeholdere. Fuld op til maks.-mærket, og lad derefter batteriet stå i 30 min. Bemærk: Indlever syreboldere med syrerester til miljøstationen. Restsyre må ikke komme i kloakken. Bortskaf tomme syrebeholdere som plasthusholdningsaffald. Ibrugtagning: Med henblik på at sikre fuld ydelse skal batteriet oplades helt efter påfyldning af syren. Følg brugsvejledningens anvisninger, og oplad batteriet i 5 til 10 timer med maks. 1/10 af batterikapaciteten (Ah). Batterikapaciteten fremgår af DIN-nummerets tal 2 og 3 på emballagen: Hvis tallene er f.eks. 509 14, er batteriets kapacitet 9 Ah, og ladestrømmen skal være ca. 0,9 A. Efter opladningen skal du kontrollere syrestanden og fylde efter med demineraliseret vand, hvis det er nødvendigt. Skru derefter batteriets propper på igen. Vedligeholdelse: Syreniveauet må aldrig komme ned under minimumsmærket. Ved efterfyldningen må du kun bruge demineraliseret vand (afsaltet eller destilleret ihht. VDE 0510). 

Bemærk: Bike Bull kan ikke monteres på siden!

 

2. Bike Bull AGM

Forberedelser: Batteriseglet skal først fjernes kort inden opfyldningen. Når man fjerner seglet, høres en lav hvislen. Opfyldning: Brug kun den specialsyre (massefylde 1,32 kg/l), der leveres med batteriet i særlige plastbeholdere. Lad derefter batteriet stå i ca. 30 min. Efter opfyldning lukkes batteriet med lukkelisten. Herefter må det ikke åbnes igen. Det vil ødelægge batteriet, hvis man åbner det. Bemærk: Indlever syreboldere med syrerester til miljøstationen. Restsyre må ikke komme i kloakken. Bortskaf tomme syrebeholdere som plasthusholdningsaffald. Ibrugtagning: Med henblik på at sikre fuld ydelse skal batteriet oplades helt efter påfyldning af syren. Følg brugsvejledningens anvisninger og oplad batteriet i 5 til 10 timer med maks. 1/10 af batterikapaciteten (Ah). Batterikapaciteten fremgår af DIN-nummerets tal 2 og 3 på emballagen: Hvis tallene er f.eks. 518 21, er batteriets kapacitet 18 Ah, og ladestrømmen skal være ca. 1,8 A. 

Bemærk: Bike Bull AGM kan ikke monteres på siden!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Ibrugtagning: Batteriet er foropladet og kan monteres direkte.

Bemærk: Bike Bull GEL/Bike Bull AGM PROfessional kan monteres på siden!

 

Generelt: Vi anbefaler brug af spændingsregulere opladere – Banner Accucharger 6/12 V 2 A eller 12 V 3 A.

Bemærk: Et vedligeholdelsesfrit batteri (AGM, GEL, AGM PROfessional) må aldrig monteres på en motorcykel uden laderegulator, den maksimale ladespændingen må aldrig overstige 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Yes, essential.
A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.

 

A start/stop battery is responsible for much more than just starting the engine.

Namely to supply the various electrical consumers with energy when the vehicle is stationary, the engine is not running (stops) and the complete on-board power supply including the next starting process must still be ensured!

This means that the technology and components of a start/stop battery differ significantly from those of a conventional starter battery.


Please note:
If a conventional wet battery is installed in a vehicle with start/stop technology, by mistake - due to an allocation error - or due to incorrect cost awareness, a battery breakdown or total failure is pre-programmed. Depending on the driving profile (short distance, stop-and-go,...) a conventional starter battery will be defective within a few months due to the extremely high cyclic load due to the engine start-stop function.


The battery breakdown also leads to the failure of various vehicle functions (including start-stop). Not to mention the customer's annoyance about the battery failure, possible loss of time, waiting for help, delays, scheduling problems and dissatisfaction with the installed spare battery.

 

Do not install a conventional wet battery in a vehicle with a start/stop function that is equipped with an AGM* or EFB** battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

These tips must be followed when changing the battery!

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings. Please contact your Banner Account Manager.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound
EFF = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery

 

Du finder den rigtige Energy Bull-kapacitet sådan.

Eksempel: Du vil have et forsyningsbatteri til din el-båd. Der er tilsluttet en 600 W elektromotor til bådens 24 V-elsystem. Desuden skal radioen, lanterner og et ekkolod have strøm (i alt 50 W) Du ønsker 5 timers driftstid.

 

Værdierne skrives nu ind i en formel

Watt: Volt = Ampere x timer x sikkerhedsfaktor = samlet kapacitet i Ah, altså: 650: 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Almindeligvis er sikkerhedsfaktoren 70 % med vådbatterier (hvis det drejer sig om rekombinantbatterier, f.eks. AGM- eller gelbatterier: 30 %) I det foreliggende tilfælde vil vi anbefale to Energy Bull 968 01 (hver på 230 Ah) sammenkoblet i serie.

 

The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again when you walk off or step on the clutch or brake during a stop.

The savings potential:

Depending on the driving situation, especially in city traffic,

up to 0.8 l less fuel per 100 km!

 

The basic requirement:

An especially strong and cycle-proof start/stop battery that remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

Banner start/stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

With the highly specialized batteries of the Running Bull series, Banner completely covers the segment of power supply for start-stop vehicles. The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.