Banner

SUPPORT PORTAL

FAQ

DE OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

 

Du kan få effektiv og nyttig information om brugen af Banner-batterier under nedenstående FAQ. Du kan også finde flere svar på dine spørgsmål med søgning i FAQ og ved at tagge dem.

- Pga. den følsomme elektronik i køretøjet, skal der generelt kun gives starthjælp med en Banner Booster.

- Starthjælp fra bil til bil kan resultere i spændingsniveauer så høje, at det kan beskadige eller helt ødelægge bilens elektronik.

- Følg derfor denne vejledning for brug af startkabler!

– Ved starthjælp med startkabler bør man anvende standardstartkabler (efter f.eks. DIN 72 553). – og følge den brugsanvisning, der følger med kablerne.

- Forbind kun batterier med samme nominelle spænding.

- Forbindelse: Sluk begge bilernes motorer! Forbind først de to positive poler 1 med 2, derefter minuspolen på forsynerbilen 3 med et stykke blankt stål et stykke fra batteriet på modtagerbilen 4. (Følg bilproducenternes anvisninger)

- Prøv nu at starte modtagerbilen i maks. 15 sekunder uden at starte forsynerbilen.

-Afbrydning af forbindelsen: Demonter kablerne i modsat rækkefølge.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

Følg de følgende anvisninger for at sikre så lang levetid som muligt for dit batteri:

- Hold batteriets ydersider rene og tørre.

- Kontroller syrestanden regelmæssigt, og efterfyld med afsaltet eller destilleret vand, hvis det er nødvendigt. Efterfyld aldrig med syre. Hvis der mistes meget vand, skal du lade en fagperson teste din laderegulator.

- Brug aldrig nogle af de såkaldte reparationsmidler.

- Batteriets ladetilstand kan testes ved at måle syrens massefylde eller hvilespænding. Hvis syrens massefylde er under 1,24 kg/l eller 12,50 V, skal batteriet oplades.

- Hvis man kun anvender bilen sæsonvis, bør man efteroplade to gange med en ekstern oplader.

 

Batteriet skal under alle omstændigheder oplades helt, før det tages ud af drift.

 

Running Bull AGM/BackUp: Man kun se ladetilstanden ved at måle hvilespændingen. Hvis hvilespændingen er under12,50 V, skal batteriet oplades. Man kan ikke måle syrens massefylde eller efterfylde med destilleret vand på dette batteri – det vil blive ødelagt.

-Hvis der er tale om et vådbatteri, skal du kontrollere elektrolytniveauet inden opladningen, og hvis det er nødvendigt, skal du efterfylde med demineraliseret eller destilleret vand op til maks.-syreniveaumærket eller 15 mm over pladernes overkant.

 

Skal man tage batteriet ud inden opladning for at undgå beskadigelse af bilen? Vær opmærksom på opladertypen I mange tilfælde kan man finde værdifulde tips til opladning af bilen i brugervejledningen fra producenten af bilen eller af opladeren. Generelt er fuldautomatiske opladere (med opladningsbegrænsning på 14,8 V) egnede til opladning af batterier monteret i biler.

Hvis du har en automatisk oplader med en opladebegrænsning på > 15,9 V, skal du ubetinget afbryde tilslutningen mellem batteriet og den indbyggede elektronik eller tage batteriet ud af bilen. I værste fald kan de indbyggede styringsenheder blive ødelagt af for høj spænding, og det kan give voldsomme beskadigelser. Bemærk: Følg anvisninger i bilen brugsanvisning, når du kobler batteriet fra.

 

-Batterier må kun oplades med jævnstrøm. Batteriets pluspol (+) skal forbindes med opladerens pluspol (+), og minuspolen på batteriet med minuspolen (-) på opladeren.

- Opladeren skal først tændes, når den er monteret på batteriet. Når opladningen er færdig, skal du først slukke for opladeren.

-Vi anbefaler en ladestrøm på en tiendedel af kapaciteten (f.eks. 44 Ah: 10 = 4,4 A ladestrøm).

- Syrens temperatur må ikke kommer over 55 °C under opladningen. Hvis temperaturen bliver højere, skal du afbryde opladningen.

-Sørg for god ventilation under opladningen.

-Batteriets forskruninger må ikke åbnes.

- Vær opmærksom på, at der skal oplades 1,2 gange den brugte kapacitet (f.eks.: Hvis der er brugt 30 Ah, skal der oplades 36 Ah!)

- Opladningen er afsluttet, når strømmen bevæger sig mod 0 eller lavere, eller når den automatiske oplader slår fra.

 

Vi anbefaler en ladespænding på 16 V, hvis der er tale om et dybdeafladet vådbatteri (her skal batteriet absolut frakobles den indbyggede elektronik)!

 

Bemærk: Under opladningen dannes der højeksplosive knaldgasser! Ild, gnister, åbne lys og rygning forbudt!

 

Running Bull AGM/BackUp: Skal absolut oplades med en spændingsreguleret oplader (maks. 14,8 V)! Hvis man anvender almindelige, ikke-spændingsregulerede opladere, bliver batteriet ødelagt af overopladning. Samtidigt fordamper elektrolytten!

Tag batteriet ud, hvis det ikke skal benyttes i en længere periode (vinteroplægning, kørepause) og opbevar det tørt og køligt (men frostfrit). Oplad batteriet fuldt, og efteroplad hvis hvilespændingen kommer under 12,50 V. Du kan også tilslutte en siveoplader (f.eks. Banner AccuCharger).

 

Det bedste er at anvende en spændingsreguleret oplader (Banner Accucharger). Den gennemfører opladningen automatisk. Al efter batteriets kapacitet kan du bruge følgende opladere:

3-20 Ah – Banner Accucharger 6/12 V 2 A - varenr. 1240000020

> 20 Ah – Banner Accucharger 12 V 3 A - varenr. 1240000030

 

- tag batteriet ud eller fjern batterikablet helt (minuspolen først) Bemærk: Når strømforsyningen er afbrudt, kan data i computere, radio... gå tabt!

- Tilslut opladeren til batteriet, før du tænder for den. Efter opladningen skal du slukke for opladeren, før du fjerner klemmerne på batteriet.

- Ladestrøm: maks. 1/10 ampere af batteriets kapacitet.

- Hvis temperaturen kommer over 55 °C, skal opladningen afbrydes.

- Kontroller elektrolytstanden efter opladningen, og efterfyld med demineraliseret vand, hvis det er nødvendigt (gælder vådbatterier, ikke AGM, GEL eller AGM PROfessional!).

- Sørg for god ventilation! Der opstår eksplosive knaldgasser under opladningen. Rygning, åben ild og gnister skal absolut undgås!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

Batteriet skal være fuldt opladet, når du monterer det (1. + 2.). Det sikrer fuld ydelse og længere batterilevetid.

 

1. Bike Bull

Forberedelser: Afgasningsåbningen er lukket og skal åbnes før monteringen. Fjern beskyttelsesdækslet, eller kap afgasningsslangen i enden. Opfyldning: Fjern alle batteriets propper. Brug kun den specialsyre (massefylde 1,28 kg/l), der leveres med batteriet i særlige plastbeholdere. Fuld op til maks.-mærket, og lad derefter batteriet stå i 30 min. Bemærk: Indlever syreboldere med syrerester til miljøstationen. Restsyre må ikke komme i kloakken. Bortskaf tomme syrebeholdere som plasthusholdningsaffald. Ibrugtagning: Med henblik på at sikre fuld ydelse skal batteriet oplades helt efter påfyldning af syren. Følg brugsvejledningens anvisninger, og oplad batteriet i 5 til 10 timer med maks. 1/10 af batterikapaciteten (Ah). Batterikapaciteten fremgår af DIN-nummerets tal 2 og 3 på emballagen: Hvis tallene er f.eks. 509 14, er batteriets kapacitet 9 Ah, og ladestrømmen skal være ca. 0,9 A. Efter opladningen skal du kontrollere syrestanden og fylde efter med demineraliseret vand, hvis det er nødvendigt. Skru derefter batteriets propper på igen. Vedligeholdelse: Syreniveauet må aldrig komme ned under minimumsmærket. Ved efterfyldningen må du kun bruge demineraliseret vand (afsaltet eller destilleret ihht. VDE 0510). 

Bemærk: Bike Bull kan ikke monteres på siden!

 

2. Bike Bull AGM

Forberedelser: Batteriseglet skal først fjernes kort inden opfyldningen. Når man fjerner seglet, høres en lav hvislen. Opfyldning: Brug kun den specialsyre (massefylde 1,32 kg/l), der leveres med batteriet i særlige plastbeholdere. Lad derefter batteriet stå i ca. 30 min. Efter opfyldning lukkes batteriet med lukkelisten. Herefter må det ikke åbnes igen. Det vil ødelægge batteriet, hvis man åbner det. Bemærk: Indlever syreboldere med syrerester til miljøstationen. Restsyre må ikke komme i kloakken. Bortskaf tomme syrebeholdere som plasthusholdningsaffald. Ibrugtagning: Med henblik på at sikre fuld ydelse skal batteriet oplades helt efter påfyldning af syren. Følg brugsvejledningens anvisninger og oplad batteriet i 5 til 10 timer med maks. 1/10 af batterikapaciteten (Ah). Batterikapaciteten fremgår af DIN-nummerets tal 2 og 3 på emballagen: Hvis tallene er f.eks. 518 21, er batteriets kapacitet 18 Ah, og ladestrømmen skal være ca. 1,8 A. 

Bemærk: Bike Bull AGM kan ikke monteres på siden!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Ibrugtagning: Batteriet er foropladet og kan monteres direkte.

Bemærk: Bike Bull GEL/Bike Bull AGM PROfessional kan monteres på siden!

 

Generelt: Vi anbefaler brug af spændingsregulere opladere – Banner Accucharger 6/12 V 2 A eller 12 V 3 A.

Bemærk: Et vedligeholdelsesfrit batteri (AGM, GEL, AGM PROfessional) må aldrig monteres på en motorcykel uden laderegulator, den maksimale ladespændingen må aldrig overstige 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Yes, essential.
A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.

 

A start/stop battery is responsible for much more than just starting the engine.

Namely to supply the various electrical consumers with energy when the vehicle is stationary, the engine is not running (stops) and the complete on-board power supply including the next starting process must still be ensured!

This means that the technology and components of a start/stop battery differ significantly from those of a conventional starter battery.


Please note:
If a conventional wet battery is installed in a vehicle with start/stop technology, by mistake - due to an allocation error - or due to incorrect cost awareness, a battery breakdown or total failure is pre-programmed. Depending on the driving profile (short distance, stop-and-go,...) a conventional starter battery will be defective within a few months due to the extremely high cyclic load due to the engine start-stop function.


The battery breakdown also leads to the failure of various vehicle functions (including start-stop). Not to mention the customer's annoyance about the battery failure, possible loss of time, waiting for help, delays, scheduling problems and dissatisfaction with the installed spare battery.

 

Do not install a conventional wet battery in a vehicle with a start/stop function that is equipped with an AGM* or EFB** battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

These tips must be followed when changing the battery!

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings. Please contact your Banner Account Manager.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound
EFF = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery

 

Du finder den rigtige Energy Bull-kapacitet sådan.

Eksempel: Du vil have et forsyningsbatteri til din el-båd. Der er tilsluttet en 600 W elektromotor til bådens 24 V-elsystem. Desuden skal radioen, lanterner og et ekkolod have strøm (i alt 50 W) Du ønsker 5 timers driftstid.

 

Værdierne skrives nu ind i en formel

Watt: Volt = Ampere x timer x sikkerhedsfaktor = samlet kapacitet i Ah, altså: 650: 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Almindeligvis er sikkerhedsfaktoren 70 % med vådbatterier (hvis det drejer sig om rekombinantbatterier, f.eks. AGM- eller gelbatterier: 30 %) I det foreliggende tilfælde vil vi anbefale to Energy Bull 968 01 (hver på 230 Ah) sammenkoblet i serie.

 

The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again when you walk off or step on the clutch or brake during a stop.

The savings potential:

Depending on the driving situation, especially in city traffic,

up to 0.8 l less fuel per 100 km!

 

The basic requirement:

An especially strong and cycle-proof start/stop battery that remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

Banner start/stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

With the highly specialized batteries of the Running Bull series, Banner completely covers the segment of power supply for start-stop vehicles. The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Det er ikke helt enkelt at finde det rigtige batteri til en autocamper. Her kommer et par bemærkninger om Energy Bull og andre muligheder, som måske kan skabe lidt klarhed.

 

Opladning: Være opmærksom på, at opladningsledningerne er rigtigt dimensioneret (så spændingstabet bliver minimeret) Ladespændingen til Energy Bull-batterier skal være på 14,2 – 14,4 V. Af hensyn til batteriets holdbarhed må ladestrømmen ikke være højere end 5 gange den nominelle strøm* (se efterfølgende beregning). Energy Bull er alt i alt et godt cyklusbatteri, der tåler temmelig meget (sammenlignet med gel- eller AGM-batterier). Sammenlignet med AGM- og gelbatterier er det vedligeholdelsen, der er "problemet" ved Energy Bull-batterier. På et Energy Bull-batteri er det afgørende nødvendigt at løbende at kontrollere elektrolytniveauet under brugen. Når batteriet anvendes intensivt, på camping f.eks., skal eftersynet ske en gang månedligt. I øvrigt er det nok med eftersyn en gang i kvartalet eller hvert halve år. Gel- og AGM-batterier er vedligeholdelsesfrie. Men prisen og den større tolerance over for høje temperaturer og høj ladespænding taler til fordel for Energy Bull.

 

Solcelleanlæg: Sørg for, at der er tilsluttet en god laderegulator til solcelleanlægget. Ideelt skal regulatoren have PWM (pulsbreddemodulation), temperaturkompensation og valgbare parametre (ladespænding....).

 

Afladning: Vekselrettere stiller store krav til batteriets afladestrøm. Hverken Energy Bull- eller gelbatterier er principielt velegnede til kraftig afladning (>40 gange nominelle strøm*, i >1 min.). Hvis du har brug for større afladestrøm, kan det betale sig at bruge et AGM-batteri (Running Bull).*--> Se beregning af nominel strøm nedenfor!

 

Kapacitet: Ideelt skal batterier ikke dybdeaflades. Et bly-/syrebatteri kan kun klare et vist antal kapacitetsomsætninger (= antal omsætninger af den nominelle kapacitet). Jo fladere cykler, desto flere gentagelser er mulige. Her topper gelbatteriet. Hvis det behandles omhyggeligt, har det omtrent dobbelt så lang levetid som et Energy Bull-batteri. 

 

Afgasning: Hvis batteriet monteres i vognens indre, skal det forsynes med en afgasningsslange, der fører ud i det fri. Når du vælger batteri, skal du sikre dig, at det er forsynet med centralafgasningstilslutning. --> Så kan du lede de gasser, der opstår under opladningen (brint og ilt), ud i det fri. Der kommer ikke gasser fra AGM- og gelbatterier under normal brug (bortset fra hvis der er defekt på batteri eller oplader). Alligevel skal også de have en afgasningsslange monteret af hensyn til sikkerheden. Energy Bull-batterier slipper gasser ud under normal brug, og de skal ubetinget have monteret en afgasningsslange.

 

*Beregning af nominel strøm Eksempel: 100 Ah (K20) Energy Bull 95751 nominel strøm (In) = 100 Ah : 20 h = 5 A maksimal ladestrøm = 5 x In = 25 A

Vores erfaring er, at der kun er begrænsede muligheder for at oplade tilstrækkeligt under kørslen. Særligt om sommeren (klimaanlægget kører, lyset og radioen er tændt, køleskabet kører,....) er der kun lidt strøm til overs. I mange tilfælde må batterierne i boafdelingen assistere forsyningsbatteriet...

 

Det er en god løsning at bruge en B2B-oplader. Den type opladere kan mindst holde ladespændingen på et fornuftigt niveau.

 

Hvis dine batterier f.eks. er ca. 50 % afladet (95Ah mangler) skal det genoplades med mindst ca. 105 Ah for at komme på fuld kapacitet.

Hvis du er heldig, bliver der kun 15 A til overs til batteriet i boafdelingen. Hvis du så vil oplade det helt, skal du køre i mindst 7 timer (!).

 

For at få maksimal levetid ud af batterierne skal du sørge for fuldstændig afkobling fra forsyningsnettet, når autocamperen står stille (> 7 dage). -> Herefter skal batteriet oplades helt.

Quite simply, brake energy recovery.
When you accelerate or brake, some of your car's kinetic energy is usually lost. Part of this energy is recovered through recuperation.

This is because the alternator (also called generator) intentionally puts more strain on it in this phase, the voltage of the alternator is raised so that the charging process is accelerated and thus more energy is supplied to the battery. The alternator converts the kinetic energy into electricity, in principle like a bicycle dynamo. In acceleration phases and in normal operation, the output of the alternator can be partially reduced or even set to zero, which means more energy is available for the drive.


The reason: The vehicle now uses the energy that the battery has previously stored. This saves fuel and emissions. Because Banner Running Bull series start-stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

 

Energy for the environment.
Brake energy recovery and start/stop systems make modern cars much more environmentally friendly. With sustainable fuel savings and CO2 emission reductions.
Basic requirement: An extremely cycle-resistant start/stop battery Banner Running Bull, which reliably delivers maximum performance at start for start and drive for drive.

The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Running Bull Produktfamilie

På Power Bull "Europaudgave" (samlet højde 175 eller 190 mm) og Running Bull AGM og EFB sidder åbningen til centralafgasningen enten på venstre side (-pol) eller på højre side (+pol).

 

Hvis centralafgasningens placering ikke passer i dit tilfælde, kan du fjerne den lille prop. BEMÆRK! Den afmonterede prop skal sættes ind i afgasningskanalen på den modsatte side.

 

Brug en 5 mm træskrue til at fjerne proppen. Proppen kan ikke blive presset ned i batteriet.

 

På Starting Bull "Europaudgave" (samlet højde 175 eller 190 mm) sidder åbningen til centralafgasningen på højre side (+pol). Bemærk: På dette batteri kan man ikke skifte afgasningsside.

Vi foreskriver brug af afgasningsslange (delnummer 1030001700), når der monteres blysyrebatterier inde i vognen. Hvis der ikke er mulighed for at montere en afgasningsslange (centralafgasning) skal man sørge for at batteriet monteres i et aflukke, der er afskærmet i forhold til vognens indre. Her skal der også laves åbninger til udluftning ud i det fri.

 

Knaldgas er en blanding af brint og ilt. Når det kommer i kontakt med en antændelseskilde (åben flamme, varm overflade, elektrostatiske udladninger, ...) opstår der en eksplosiv reaktion. Detonationshastigheden er ca. 2.800 m/s (værdien for sort krudt er 400-1.000 m/s). Pga. den lille nedre eksplosionsgrænse på 4 volumen- % er der stor risiko for eksplosion af gas fra batterier.

 

Brug altid sikkerhedsbriller, når du håndterer blysyrebatterier.

For vehicles with automatic start/stop, two different battery technologies are used, depending on energy requirements and the required vibration and cycle resistance.
The technology used also depends largely on the electrical equipment of the vehicle and the price structure.

 

1. AGM technology (Running Bull AGM) is mainly used in start/stop systems with maximum energy consumption and brake energy recovery.
The Running Bull AGM battery is the ideal solution here, primarily for medium and luxury vehicles.

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.


2) EFB technology (Running Bull EFB) is mainly used in start/stop systems with high energy consumption.

The Running Bull EFB battery is the ideal solution for small cars up to the upper middle class.

EFB = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery.


Always observe when changing the battery:

Never install a conventional wet battery in a vehicle with start/stop function that is equipped with an AGM or EFB battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings.

Du kan købe vinkelstykke og afgasningsslange (delnummer 1030001700) hos vores Banner-salgspartnere.
Find den nærmeste med vores "Find forhandler"-værktøj.

 

Før afgasningsslangen ind i åbningen til centralafgasningen på siden af batteridækslet ved hjælp af vinkelstykket. Det er det hele!

Winkelstück

Et AGM-batteri er principielt ikke beregnet til montering på siden. Men det er konstrueret, så det faktisk er muligt. Se billedet af en Menzi Muck-edderkopgravemaskine. Men så skal der af sikkerhedsgrunde monteres en afgasningsslange. Men hvis man er uheldig (der opstår problemer med oplader eller batteriet), løber syren nemmere ud, hvis batteriet ligger på siden.

 

Ved visse anvendelser (som startbatteri..) kan det også betyde kortere batterilevetid.

Menzi Muck Schreitbagger mit Banner Running Bull AGM Batterien

Når man sammenkobler batterier serielt (rækkesammenkobling) sammenlægger man spændingen på de enkelte batterier. Hvis man vil have et 24 V forsyningsnet, skal man sammenkoble to batterier serielt.


Bemærk:
- Begge batterier skal have den samme typebetegnelse.
- Begge batterier skal være nogenlunde lige gamle.
- Begge batterier skal have den samme ladetilstand.
- Forbindelsesledningerne skal være tilstrækkeligt dimensioneret og skal være så korte som muligt.
- Skift altid begge batterier ud samtidigt!


Hvis ovenstående anbefalinger ikke overholdes, opstår der pga. forskellige interne modstande i de enkelte batterier en tilsvarende opdeling af spændingen. Det betyder ubalanceret belastning under opladning og afladning.


Med en Charging Equalizer får man den samme ladetilstand på begge batterier.

Når man parallelsammenkobler, sammenlægger man hvert enkelt batteris kapacitet og koldstartsstrøm.


Bemærk:
- Begge batterier skal have den samme typebetegnelse.
- Begge batterier skal være nogenlunde lige gamle.
- Begge batterier skal have den samme ladetilstand.
- Forbindelsesledningerne skal være tilstrækkeligt dimensioneret og skal være så korte som muligt.
- Skift altid begge batterier ud samtidigt!


Hvis ovenstående anbefalinger ikke overholdes, opstår der pga. forskellige interne modstande i de enkelte batterier en tilsvarende opdeling af strømmen. Det betyder ubalanceret belastning under opladning og afladning. Der kan under tiden gå en meget høj udligningsstrøm mellem de to batterier.

 

Det anbefales i stedet at anvende et enkelt batteri med større kapacitet, hvis det er muligt.

Parallelschaltung

Banner anbefaler kun at montere batterier med en hvilestrøm på > 12,50 V.

 

- Inden montering eller afmontering af batteriet skal motoren og alle strømforbrugende dele slukkes.

- Undgå at kortslutte med værktøjet.

- Ved afmontering skal først minuspolen (-) og derefter pluspolen (+) kobles fra.

-Rengør monteringsstedet inden montering.

-Spænd batteriet ordentligt fast.

-Rengør batteripoler og batteriklammer, og indfedt dem let med syrefrit fedt.

- Ved montering skal først pluspolen (+) og derefter minuspolen (-) kobles til. Sørg for, at polklemmerne sidder ordentligt fast.

 

Bemærk: Overhold bilproducentens anvisninger (brugs- eller vedligeholdelsesanvisninger)!

- Hvis der er tale om et startbatteri, der ikke er fyldt op, er der ikke behov for vedligeholdelse. Opbevar det tørt og køligt (men frostfrit).

- Opfyldte startbatterier skal senest oplades, når syremassefylden kommer under 1,24 kg/l (hvilespænding < 12,50 V)

- Opfyldte batterier skal transporteres og opbevares opretstående, så syren ikke løber fra.

- Sørg for, at batterierne ikke kan vælte under transport.

- Anvend kortslutningssikring

 

Running Bull AGM/BackUp: Lækagesikret i omvendt stilling og ved beskadigelser af batterihuset. Skal senest oplades, når hvilespænding når ned på 12,50 V. Man kan ikke måle syrens massefylde eller efterfylde med destilleret vand på dette batteri.

Ofte bliver et batteri mere afladet end opladet i en bil. En sådan "negativ ladebalance" giver en masse problemer...

 

Særligt om vinteren stiller de mange elektriske installationer på elnettet store krav til startbatteriet. Hertil kommer så de lave temperaturer... For det første påvirker det motorolien, der bliver tyktflydende og derfor giver større friktion i motoren, og for det andet påvirker det de kemiske processer og opladningsevnen på moderne Ca/Ca-batterier

 

Problemerne forstærkes yderligere af, at temperaturen skal være >0 °C, før et blysyrebatteri kan oplades. I begyndelsen af kørslen går al disponibel ladeenergi til opvarmning af batteriet (elektrokemisk proces). Når så batteriet er klar til opladning, er der ofte blevet slukket for motoren igen.

 

Alt efter batteriets placering og biltype når batteriet først opladningstemperaturen, når bilen har kørt mindst 20 km. uden afbrydelse...

 

Her hjælper det at oplade batteriet med en ekstern oplader.

Acchucharger Ladegeräte, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladegeräte

Afladningen skyldes sandsynligvis et meget højt hvilestrømsforbrug i bilen (>20 mA).

 

Oplad batteriet med en ekstern oplader (spændingsbegrænset til ca. 14,8 V). Mål spændingen efter mindst 5 timer, hvor batteriet har stået ubenyttet.

 

Den målte spænding bør være i området 12,7 – 12,8 V.

 

Hvis spændingen er højere, så tænd for nærlyset i ca. 10 sekunder, og mål hvilespændingen igen efter ca. 1 minut. Hvis spændingen er under 12,6 V, skal du starte opladningen igen.

 

Hvis din oplader har en "reaktiveringsfunktion", skal batteriet ubetinget tages ud af bilen før opladningen!

 

Hvis ikke, risikerer du, at bilens elektronik lider uoprettelig skade pga. for høj spænding i ledningsnettet.

Det afhænger af, hvor meget batteriet bruges og af batteriets ladetilstand, hvor tit du skal kontrollere elektrolytstanden.

 

- Hvis batteriet op-/aflades dagligt, skal elektrolytstanden kontrolleres 1 gang om måneden

- Hvis batteriet op-/aflades en gang om ugen, skal elektrolytstanden kontrolleres 1 gang i kvartalet

 

Sørg for at bære personligt sikkerhedsudstyr (beskyttelsesbriller...), hver gang du håndterer batteriet!

Brug kun demineraliseret eller destilleret vand (ikke mineralvand eller kildevand!) til opfyldning af elektrolytten.

 

- Åbn cellepropperne med et passende værktøj

- Fyld efter op til maks.-mærket (se markeringen på batterikassen eller på cellens overkant)

- Sæt cellepropperne på igen

- Lad batteriet helt op, så elektrolytten bliver mikset (batteriet skal afgasse)

 

Hvis en plade ikke er helt tildækket af syre, bliver den beskadiget uopretteligt!

Hvad sker der, hvis man monterer et batteri uden BEM-kode (=Batterie-Energiemanagement) i en bil? Dette spørgsmål har Banner undersøgt med en Audi som eksempel.


BEM = batterienergistyring. Batteriet bliver en stadigt mere central del af bilen i takt med, at bilerne får flere og flere elektriske installationer. Nogle biler, Audi A6 f.eks., er forsynet med intelligent energistyring med henblik på at sikre batteriet lang levetid på trods af de høje belastninger.


Funktion. De voldsomt stigende krav til elforsyning i nyere bilmodeller og til særlige mikrohybridfunktioner
som start/stop-systemer og rekuperation (genanvendelse) af bremseenergi stiller stadigt større krav til bilbatterier. BEM-systemerne samler løbende oplysninger om ladetilstand, batteriets alder osv. og sender disse date videre til bilens computer. Computeren beregner på det grundlag bilens energibalance og begrænser
forbruget til komfortfunktioner som sædeopvarmning eller klimaanlæg og underretter føreren. Målet er at sikre starten først og fremmest.

 

Forskellige systemer. De fleste automobilproducenter som f.eks. BMW arbejder med åbne systemer,
dvs. at man kan montere batterier fra uafhængige reservedelsproducenter, uden at man skal omprogrammere bilens elektroniske system. Men andre producenter, som f.eks. Audi, anvender lukkede systemer og tildeler såkaldte BEM-koder til OE-batterier. Almindelige batterier på markedet kan ikke få den kode.


Montering af batteri uden BEM-kode. Men det er faktisk muligt at montere et "ikke BEM-godkendt batteri" i
f.eks. en Audi, Men batteriet skal for det første være i OE-kvalitet (her er Power Bull PROfessional det bedste valg. Og hvis det drejer sig om AGM OE-batterier skal man ubetinget vælge Running Bull AGM). For det andet skal batteriet have samme dimensioner som originalbatteriet og have de samme specifikationer.

 

Selvlærende systemer. Efterhånden som batteriet bliver ældre, registrerer bilens system "batteri
defekt". Når man nu monterer et nyt batteri, der ikke har BEM-kode, registrerer bilen ikke
lige med det samme, at der er kommet et nyt batteri. Energistyringssystemet skal have besked om, at der er blevet monteret et nyt batteri – det sker ved at indtaste BEM-koden – eller systemet skal selv registrere det nye batteri. Selvregistreringen sker hurtigere, desto flere "trigger-hændelser" (=impulser, signaler, f.eks. start, koldstart), batteriet kommer ud for. Bilens computer frigiver så gradvis de systemer, der tidligere har fået begrænsede ressourcer, dvs. klimaanlæg osv. kommer efterhånden til at køre på fuld kraft igen.

 

Ingen sikkerhedsrisiko.
Der er ikke sikkerhedsrisici, der er heller ikke fare for beskadigelse af bilens elektronik forbundet med monteringen af et batteri uden BEM-kode, forudsat at batteriet er af høj kvalitet.

Audi, BEM Code

Vedlagt aktuelle mærkeblade for sikker omgang med Banner-blybatterier (AGN, våde....)

 

REACH-forordningen (1907/2006/EF) har erstattet EU-direktivet for sikkerhedsdatablade (91/155/EU). Den aktuelle REACH-forordning påbyder fremstilling og opdatering af sikkerhedsdatablade for kemiske stoffer og præparater. Men hvad angår produkter som blybatterier stiller den europæiske kemiret ikke krav om sikkerhedsdatablade.

 

Banner Batterien er medlem af batterisammenslutningen under det tyske ZVEI -Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V (Foreningen for elektroteknik- og elektronikindustrien). Det vedlagte datablad "Hinweise zum sicheren Umgang mit Bleiakkumulatoren" ("Anvisninger for sikker omgang med blybatterier") er tilpasset Banner-batterier. Mærkebladet henvender sig til forhandlere og brugere af batterier og er udformet på frivillig basis. De anvisninger, der er i mærkebladet, supplerer de lovgivningsmæssige bestemmelser, men erstatter dem ikke.

 

Batteriets alder siger ikke ret meget om dets tilstand og levetid. Af denne grund indeholder de indstansede koder på Banner-batterier ikke klare oplysninger om dets alder.

 

Det er ikke produktionsdatoen, der er det afgørende, men tidspunktet hvor batteriet blev taget i brug – det er først fra det tidspunkt, et startbatteri bliver belastet, og den elektrokemiske proces går i gang.

 

Batteriet "ældes" ikke i tidsrummet mellem produktion og salg til slutbrugeren, så længe det holdes i god, opladet stand, og det bliver Banner-batterier ude hos forhandlerne.

 

Antallet af afladnings- og ladecykler samt afladningsdybde er langt mere afgørende for et batteris levetid end den fysiske alder.

 

Garantigrundlaget er ene og alene en kvittering med salgsdato!

 

P.S.: Der stilles ikke krav om et DOT-mærke (DOT=Department Of Transportation USA) med oplysninger om fremstillingsdato for startbatterier, sådan som man kender det på bildæk!

Batterisyre er stærkt ætsende!

- Hvis syre kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene straks skylles. Søg lægehjælp.

- Syrestænk: Skal behandles med neutralonspray eller sæbelud. Skyl godt efter med vand, og tør af med en klud.

- Batterisyre og batterier med syre skal opbevares utilgængeligt for børn.

- Bring syrerester og syrebeholdere til miljøstationen. Restsyre må ikke komme i kloakken.

 

Bortskaf tomme syrebeholdere som plasthusholdningsaffald.

AGM-batterier må højst aflades til 50 % opladningstilstand.

 

Grundreglen er, at jo dybere afladninger, desto kortere batterilevetid. Et AGM-batteri kan tåle ca. 400 cykler med afladningsdybde på 50 % (ca. 12,3 V hvilestrøm). Sørg for øjeblikkelig genopladning, hvis hvilestrømmen er kommet under ca. 12,5 V.

 

Når man vil måle hvilestrømmen, skal man vente ca. 5 timer efter opladningen eller i det mindste en time, så der ikke er sket nogen afladning.

Når du skal skifte batteri, så skift dem alle sammen på én gang. Begrundelsen er, at der sker forandringer med modstanden inde i batteriet (den bliver større), under brug. Et nyt og fuldt opladet batteri har meget lavere indre modstand end et "gammelt".

 

Hvis man sammenkobler et "gammelt" batteri med et "nyt" fordeler strømmen (ved parallelsammenkobling) og spændingen (ved seriel sammenkobling) sig forskelligt. Batterierne belastes asymmetrisk under af- og opladning.

 

Hvis batterier i en parallelsammenkobling hverken af- eller oplades, går der en stærk udligningsstrøm mellem batterierne. --> Det "nye" batteri forsøger at oplade det "gamle" batteri (potentialudligning)

 

Udligningsstrømmen kan betyde, at det nye batteri bliver hurtigere nedslidt.

Brug AGM-indstillingen. Ladespændingen skal indstilles til højst 14,8 V og afladespændingen 13,5 V. Det er bedst at anvende IUOU-karakteristik med temperaturkompensation (hvis den indstilling er mulig).

 

For at få maksimal levetid ud af batterierne skal du sørge for fuldstændig afkobling fra forsyningsnettet, når vognen står stille (> 7 dage). -> Herefter skal batteriet oplades helt.

Vær opmærksom på følgende:

- Begge batterier skal være nogenlunde lige gamle!

- Begge batterier skal have samme hvilespænding.

- Begge batterier skal have den samme typebetegnelse!

- Sammenkoblingsledningerne skal være så korte som muligt.

- Sammenkoblingsledningerne skal være tilstrækkeligt dimensionerede.

Under visse omstændigheder kan der dannes knaldgasser under opladning af et batteri. Knaldgas er en højeksplosiv blanding af brint og ilt. Pga. den lille nedre eksplosionsgrænse på 4 volumen- % skal man være yderst forsigtig. Når det kommer i kontakt med en antændelseskilde (åben flamme, varm overflade, elektrostatiske udladninger, ...) opstår der en eksplosiv reaktion. Detonationshastigheden er ca. 2.800 m/s (værdien for sort krudt er 400-1.000 m/s).

 

Bemærk:

- ved håndtering af kabler og elektriske apparater skal du undgå antændelse, rygning, undgå åben ild og gnister.

- Inden montering og afmontering af et batteri skal slukke for alle de elektriske enheder, der kan slukkes. På den måde forebygger du en stor del af risikoen for gnistdannelse.

- Når du fjerner tilslutningerne, skal du begynde med stelforbindelsen. Men når du slutter til igen, skal du tilslutte stelforbindelsen til sidst (undgå at kortslutte med værktøjet).

- Ved opladning skal du tilslutte opladeren til batteriet, før du tænder for den.

- Sørg for god ventilation, hvis opladningen sker i et lukket rum.

- Brug afgasningsslange, hvis batteriet skal anvendes i lukkede rum.

- Brug altid sikkerhedsbriller, når du håndterer blysyrebatterier.

Det er kun få batterityper, der bliver solgt som tørre og foropladede.

Andre batterier bliver forhandlet driftsklare (fyldt op og foropladet)!

 

Men uopfyldte, foropladede startbatterier er driftsklare uden opladning, når de er blevet påfyldt batterisyre.

- Under opfyldningen skal både batteri og syre holde en temperatur på mindst 10 °C.

- Fjern batteriet propper.

– Fyld hver enkelt battericelle op til syrestandsmærket eller 15 mm over pladerne overkant med svovlsyre, der lever op til VDE 0510 med en massefylde på 1,28 kg/l (1,23 kg/l i troperne).

- Lad batteriet stå i 20 minutter, tip det let flere gange og efterfyld med syre, hvis det er nødvendigt.

- Skru eller pres propperne fast igen. Fjern eventuelle syresprøjt.

- Ved montering skal batterispændingen være mindst 12,6 V og syrens massefylde være mindst 1,26.

 

Startopladning Hvis batteri bliver varmt under opfyldningen, hvis elektrolytten begynder at skumme (kraftig gasudvikling), eller hvis de værdier, der er specificeret ovenfor, ikke bliver nået, må man foretage en startopladning.

Man bør ikke sammenkoble batterier af forskellig type. Batterier af forskellig type har ikke den samme indre modstand, og de har forskellige opladningskarakteristika.

 

Der kan ske følgende:

- Et af batterierne bliver ikke opladet, eller det bliver overopladet.

- Den stærke udligningsstrøm kan få sikringerne til at slå fra, eller gøre ledningerne alt for varme.

 

Når man sammenkobler batterier parallelt eller serielt skal man være opmærksom på følgende:

- Batterierne skal være nogenlunde lige gamle!

- Batterierne skal have samme hvilespænding.

- Batterierne skal have den samme typebetegnelse!

- Sammenkoblingsledningerne skal være så korte som muligt.

- Sammenkoblingsledningerne skal være tilstrækkeligt dimensioneret.

Du skal fjerne topmærkaten, før du kan åbne propperne.

 

Brug en passende stor skruetrækker med kærv eller den specielle "propnøgle" fra Banner til at åbne cellepropperne. Skruetrækkerens klinge skal være mindst 14 mm (maks. 16 mm). Hvis skruetrækkeren er for lille, kan man komme til at beskadige krydskærven, så man ikke kan fjerne propperne.

 

Banners propnøgle kan bestilles hos Banner som delnr. 1030001600.

 

Pga. den særlige tætningsring sidder proppen ret godt fast. ... Den stramme pasform er nødvendig for at sikre kunden maksimal sikkerhed over for elektrostatiske udladninger.

 

Elektrostatiske udladninger kan give gnistudladninger i batteriet. Hvis det går helt galt, kan gnisterne antænde knaldgassen, og det kan udløse en eksplosion. Vores særlige propper har minimeret risikoen ved gnistudladninger, hvis der sker elektrostatiske udladninger.

 

Bær beskyttelsesbriller, når du håndterer blysyrebatterier!

 

BEMÆRK: Man må ikke åbne AGM-batterier – Running Bull AGM og Running Bull Back Up. Hvis det drejer sig om Buffalo Bull-produktrækken, behøver man ikke noget specialværktøj.

Stopfendreher

Fuldt opladet kan et Banner-batteri oplagres indtil en hvilespænding på 12,5 V. Afhængigt af omgivelsernes temperatur, kan batterierne oplagres i op til 12 måneder uden opladning. Jo koldere det er, desto mindre er batteriets selvafladning.

 

Jeg ville kontrollere batteriets hvilespænding hver 3. måned for at være sikker. Hvis den er < 12,50 V, skal batteriet oplades til < 12,60 V, og efterfølgende bør man kontrollere batteriet igen efter ca. en måned.

 

Hvis opladningen sker i det fri, skal du sørge for, at batteriet holder mere end 0 °C inden opladningen.

 

Hvis der er behov for genopladning, kan du fjerne batteriet og lade det "tø op" i et rum med> 0 ° C. ... Eller ganske enkelt lade opladeren være forbundet med batteriet i et par dage. I starten bliver energien brugt til opvarmning af batteriet.

 

Et fuldt opladet blysyrebatteri fryser først ned ved ca. -70 °C, så det skal man ikke være bekymret over... Men hvis batteriet er afladet (hvilespænding = 12,0 V), fryser det til ved bare et par minusgrader!

 

Herunder nævnes noget, du skal være opmærksom på:

- Inden opladningen skal du fylde op med destilleret eller demineraliseret vand til maks.-niveauet, hvis der mangler elektrolyt.

- Inden vinteroplagringen skal du oplade batteriet, indtil opladeren viser, at det er fuldt opladet.

- Afbryd forbindelsen til alle energibrugere (fjern batteriklammerne eller hovedsikringen)

- Sørg for, at batteriets overflader er tørre

- Hvis du tager batteriet ud, skal du opbevare det tørt og køligt i opladet tilstand.

- Anvend kortslutningssikring under oplagringen.

- Oplad batteriet, inden du sætter det i bilen eller tilslutter det til ledningsnettet.

- og til slut det allervigtigste: Brug altid beskyttelsesbriller, når du håndterer blysyrebatterier.

 

Der findes opladere, som automatisk sikrer korrekt ladetilstand (det gælder alle Banner Accuchargere). Hvis man anvender den type, kan opladeren være forbundet med batteriet hele vinteren igennem, uden at det tager skade.

Yes. This is exactly the same technology as Banner Running Bull AGM batteries.
 

Only different designations from different suppliers are used. For example, Mercedes notes VRLA on the top label of AGM start/stop car batteries.

VRLA car batteries can be replaced by the Banner Running Bull AGM. In identical box and in the same performance class.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.

VRLA = Valve Regulated Lead Acid, a valve-regulated lead/acid battery with AGM technology.

Yes. This is exactly the same technology as the Banner Running Bull EFB batteries.
 

There are often different names used on the market for start/stop technology in the battery sector:

AFB = Advanced Flooded Battery
ECM = Enhanced Cyclic Mat
EFB = Enhanced Flooded Battery


AFB and ECM car batteries can be replaced by the Banner Running Bull EFB. In identical housing and identical performance class.

Carbon additives allow faster battery charging and improve cycle stability.

The "carbon loaded" technology enables better battery chargeability by incorporating carbon additives in the negative active mass. These carbon particles ensure increased conductivity of the active mass and increased current absorption capacity of the battery.

The result is a significant reduction in loading time!

Furthermore, the use of carbon additives reduces the gassing voltage, thus avoiding potential acid stratification.

 

It is not without reason that carbon is mentioned in the same breath as the most modern high-tech applications. Due to its low weight and at the same time enormous strength it is used in various areas - from motor sports, over aerospace up to offshore wind power plants... and now also in banner batteries!

 

Lead-acid batteries benefit from both the exceptionally good conductivity and the thermal properties of this high-tech material. Special carbon additives improve the chargeability and cycle stability of lead-acid batteries and show their full strength, especially in EFB batteries for vehicles with start/stop function or high energy consumption.

 

The use of carbon is further proof of the innovative power and continuous development work of banners, which is appreciated by renowned car manufacturers around the globe.

 

What is carbon?
Carbon is a chemical element found in nature in pure form (diamond, graphite) or in compounds such as carbonates, carbon dioxide, crude oil, natural gas and coal. Carbon is able to form complex molecules and forms the basis of all life on earth.

Yes, essential.

 

A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.


When compared to running, the starter battery of the Sprinter and the long-term discharge battery would be a marathon runner.

 

A long-term discharge battery in the hobby/leisure time range is required in order to supply a considerably lower current for the on-board power supply and a large number of electrical/electronic consumers over a longer period of time; it is also discharged and recharged several times.

This means that the technology and components differ significantly from those of a starter battery, so that the use of a starter battery in a cyclic application can lead to premature battery wear or even total battery failure in the first months of operation.

 

Banner Tip: For a long service life of an on-board battery.

An on-board battery should be discharged to a maximum of 50% charge. In principle, the lower the discharge, the shorter the expected service life. Please ensure immediate and sufficient recharging after each discharge.

Accepter venligst Marketing Cookies for at se indholdet