BÆREDYGTIGHED

OG MILJØ

DET ER VORES ANSVAR

 

Banner har gennem årtier følt sig forpligtet til optimal sikkerhed og til at tage sundheds- og miljøhensyn. Strenge retningslinjer, der konstant tilpasses ny viden, giver optimal beskyttelse for medarbejdere, omgivelserne, kunder, forbrugere og miljøet.

MILJØ OG ANSVAR

 

Miljølovgivningen er en konsekvens af den globale opvarmning og knaphed på fossile brændstoffer.

 

For at reducere CO2-udledningen i nye køretøjer er producenterne afhængige af mikrohybride drev. Og her spillerbatteriteknologi en afgørende rolle!

 

I den type miljøvenlige biler anvendes navnlig to forskellige startbatterityper: AGM* (Absorbent Glass Mat) und EFB* (Enhanced Flooded Battery).

 

* AGM = Absorbent Glass Mat, syren bliver suget ind og bundet i glasvæv.

* EFB = enhanced flooded battery, dybcyklus startbatteriet

MODERNE OG MILJØVENLIG

 

Banner-batterier har et af de mest moderne og miljøvenlige produktionsanlæg for batterier i Europa.

 

Bæredygtighed og miljøbeskyttelse er et afgørende element i vores virksomhedsfilosofi. Banner var med til at oprette UFS – Miljøforum for startbatteriproducenter, da Banner som forarbejder af bly erkender at have et særligt ansvar.

KRAFT FRA SOLEN

 

I vores hovedkvater i Linz har vi indrettet et 3.000 m² stort solcelleanlæg sammen med firmaet LINZ AG.

 

Som et resultat vil stedet blive forsynet med næsten en halv million kilowattimers emissionsfri solenergi årligt. Den elektricitet, der genereres af anlægget, vil fremover udelukkende blive brugt til fremstilling af startbatterier, industrielle batterier og tilbehør.

 

BATTERITRANSPORT OG INDSAMLINGSNETVÆRK

 

Vores netværk, hvorigennem nye batterier leveres, bruges også til pålideligt at indsamle brugte batterier og genbruge disse. I genbrugsanlæggene demonteres brugte batterier og deres komponenter adskilles, før genbrugsprocessen kan begynde.

BLY

Blyholdige indholdsstoffer og blyoxid, bruges til fremstilling af nye batterier. Nye blygitre fremstilles også af genanvendt bly.

 

KUNSTSTOF

Plasthuse og -dæksler samles og knuses. Plastgranulatet, der udvindes på denne måde, bruges til fremstilling af nye batterihuse og dæksler.

 

ELEKTROLYT

Brugt elektrolyt forarbejdes til natriumsulfat. Dette bruges som et fast stof i tekstil-, glas-, rengørings- og gødningsproduktion.

EUROPAMESTRE I GENBRUG!

Banner blybatterier: 100% genbrug!

Sammenlignet med EUs genanvendelsesprocenter :

LI-Ion-batterier
5 %
5 %
Plastik
40 %
40 %
Udstyrsbatterier
45 %
45 %
Papir
72 %
72 %
Glas
74 %
74 %
Aluminium
74 %
74 %
Blybatterier
95-98 %
95-98 %
Hele 99% af komponenterne i blybatterierne kan genbruges.
Et Banner-batteri består udelukkende af genanvendt bly.

Alle andre komponenter har en andel af genbrugsmateriale.

Bly kan genbruges uendeligt mange gange. Derudover har blybatterier med den højeste indsamlings- og returneringsrate på hele EU-markedet.
Tina Lupac Banner Batterien

Interview med dipl. ing. Lupac Tina 

Leder, sikkerheds- og miljøafdelingen, Banner GmbH

 

Hvad betyder bæredygtighed for dig?

Alle kan bidrage til bæredygtighed. Især virksomheder har et stort ansvar – over for natur og mennesker. Helt fra begyndelsen har Banner tilpasset sin produktion i Leonding til de strengeste miljø- og sikkerhedsstandarder. På samme måde vil der også i fremtiden blive foretaget innovationer og investeringer efter dette vejledende princip.

 

 Hvad gør en virksomhed som Banner bæredygtig?

Alene det faktum, at Banner er en 3. generations familievirksomhed, er i sig selv et bevis på en bæredygtig forretningspraksis. Banner kan også forsyne sig selv med vand fra sin egen brønd i hovedetsædet i Linz-Leonding. Desuden får vi 100% af vores elektricitet fra vedvarende energikilder, såsom vandkraft, vindenergi, fast og flydende biomasse, solceller, biogas og anden øko-energi.

For os er et køretøjsbatteri kun “grønt”, hvis organiseringen af indkøb og genbrug af de anvendte ressourcer, ud over at blive brugt i brændstof- og CO2-besparende drivkoncepter, er med så lidt spild som muligt. Blybatterier er et godt eksempel i denne henseende, og er uden sidestykke blandt alternative batteriteknologier til køretøjer.

En etableret genbrugscyklus med den højeste indsamlingsgrad af alle genanvendelige varer på markedet gør blybatteriet til et forbillede inden for ressourcebesparende og bæredygtige produkter

 

 Hvad er de to vigtigste bæredygtighedsmål, som din branche bør fokusere på omkring miljøet?

  • Effektiv bevarelse af ressourcer
  • Produktion i henhold til de nyeste kvalitetsstandarder

For os betyder bæredygtig ledelse, at vi producerer produkter af høj kvalitet til vores kunder i overensstemmelse med alle vejledende værdier!

Banner Nachhaltigkeitsbericht

Banners bæredygtighedsrapport

 

Denne rapport har til formål at give et overblik over, hvordan Banner implementerer bæredygtighed i sine processer, og hvilke fremskridt der er indtil videre er gjort. Derfor opdateres denne rapport hvert andet år for at holde Banners partnere orienteret om den seneste udvikling.

Banner miljøpolitik

 

Banner er bevidst om sit ansvar over for miljøet og fremtidige generationer. Derfor besluttes, implementeres og kontrolleres miljøpolitikken som et væsentligt, strategisk ledelsesværktøj på højeste ledelsesniveau. Den nuværende formulering af miljøpolitikken, gyldigt underskrevet af ledelsen, er kendt af alle medarbejdere og tilgængelig for alle

Charge the future

CHARGE THE FUTURE

 

Europas innovative værdikæde når det kommer til blybatterier.

 

Charge the Future viser, hvordan blybatterier og den europæiske blybatteriindustri understøtter en fremtid med lavt kulstofindhold. Blybatterier er en integreret del af vigtige produkter og tjenester, herunder køretøjer, vedvarende energilagring og backups til mobilkommunikation og datacentre. De bruges i mange forskellige brancher, herunder til industriel kraft, gaffeltrucks og i hele jernbaneindustrien.

Accepter venligst Marketing Cookies for at se indholdet