AZ 5 LEGGYAKORIBB KÉRDÉS

ÉS A VÁLASZOK

– Mivel a jármű elektronikája érzékeny, ezért általában csak a Banner Booster indításrásegítőt használja.

– Másik autó segítségével való indításrásegítés esetén a leválasztáskor túlfeszültség alakulhat ki, mely miatt megsérülhet vagy akár tönkre is mehet a jármű elektronikája.

– Ezért indítókábelek használatakor tartsa be a következő utasításokat!

– Indítókábelekkel végzett indításrásegítés esetén szabványosított (pl. DIN 72 553 szerint) indítókábelek használata javasolt – tartsa be az indítókábelhez tartozó használati utasításokat.

– Csak azonos névleges feszültségű akkumulátorokat kapcsoljon össze.

– Csatlakoztatás: Mindkét gépkocsi motorját állítsa le! Először a két pozitív pólust (az 1-est a 2-sel) csatlakoztassa, majd csatlakoztassa az áramot adó jármű negatív pólusát (3-as) a segítségre szoruló jármű (4-es) valamilyen csupasz fém részéhez, az akkumulátortól távolabb. (Tartsa be a jármű gyártójának utasításait.)

– Ekkor indítsa be a segítségre szoruló járművet legfeljebb 15 másodpercig, az áramot adó járművet ne indítsa be.

– Leválasztás: A kábeleket fordított sorrendben válassza le.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

A hosszú akkumulátor-élettartam elérése érdekében vegye figyelembe az alábbiakat:

– Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátor felületét.

– Rendszeresen ellenőrizze a sav szintjét, és ha szükséges, töltse fel ioncserélt vagy desztillált vízzel az akkumulátort. Soha ne töltse újra savval. Nagymértékű vízveszteség esetén szakértőnek kell megvizsgálnia a szabályozó feszültséget.

– Ne használjon úgynevezett feljavító szereket.

– Az akkumulátor töltöttségi állapota a savsűrűség, illetve a nyugalmi feszültség megmérésével ellenőrizhető. Ha a sav sűrűsége 1,24 kg/l alatt van, illetve a nyugalmi feszültség 12,50 V alá esik, akkor újra kell tölteni az akkumulátort.

– Szezonálisan használt járműveknél ajánlott a kétszeres kiegyenlítő töltés külső töltő vagy csepptöltés segítségével.

 

Üzemen kívül helyezés előtt minden esetben teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.

 

Running Bull AGM/BackUp: Az akkumulátor töltöttségi állapota kizárólag a nyugalmi feszültség segítségével határozható meg. Ha a nyugalmi feszültség kisebb, mint 12,50 V, illetve azzal egyenlő, akkor az akkumulátort újra kell tölteni. A sav sűrűségének megmérése, illetve a desztillált vízzel való feltöltés tilos – ezek tönkreteszik az akkumulátort.

– Nedves akkumulátorok esetén töltés előtt ellenőrizni kell az elektrolitszintet, és ha szükséges, fel kell tölteni ioncserélt vagy desztillált vízzel legfeljebb a maximális savszint-jelig, ill. 15 mm-rel a lemez felső széle feletti szintig.

 

A jármű sérülésének elkerülése érdekében ki kell-e venni az akkumulátort az újratöltéshez? Kérjük, vegye figyelembe a töltő típusát. A jármű, illetve a töltőkészülék gyártójának kezelési útmutatójában sokszor értékes tippeket találhat a járművön belüli töltéssel kapcsolatban. Általánosan érvényes, hogy a teljesen automatikus töltők (töltőfeszültség határa: 14,8 V) kiválóan alkalmasak a járműbe beszerelt akkumulátor töltésére.

Ha az Ön által használt töltő automata üzemmódban 15,9 V-nál magasabb feszültséggel dolgozik, az akkumulátort feltétlenül le kell választani a fedélzeti elektronikáról, illetve ki kell szerelni a járműből. Legrosszabb esetben a túlfeszültség tönkretenné a beépített vezérlőegységeket, az ebből eredő kár óriási lenne! Figyelem: a leválasztáskor tartsa be a jármű gyártójának utasításait.

 

– Az akkumulátorokat kizárólag egyenárammal szabad tölteni. Az akkumulátor pozitív (+) pólusát a töltő pozitív (+) pólusához, a negatív (-) pólusát pedig a töltő negatív (-) pólusához kell csatlakoztatni.

– A töltőt csak az akkumulátor csatlakoztatása után kapcsolja be. A töltés végén először a töltőt kapcsolja ki.

– Töltőáramként a kapacitás egytizedét javasolt használni (pl. 44 Ah: 10 = 4,4 A töltőáram).

– Töltés alatt a sav hőmérséklete nem haladhatja meg az 55 °C-ot. Ennek túllépésekor a töltést meg kell szakítani.

– A töltés során biztosítani kell a jó szellőzést.

– Tilos az akkumulátorok csavaros dugóját kinyitni.

– Ügyeljen arra, hogy a kisütött kapacitás 1,2-szeresét ismét vissza kell tölteni. (Pl.: kisütött kapacitás: 30 Ah -> visszatöltés: 36 Ah!)

– A töltés akkor fejeződik be, amikor az áram eléri a 0-t, illetve már nem csökken, vagy ha az automata töltő kikapcsol.

 

A mélyen kisütött nedves akkumulátoroknál 16 V töltőfeszültség használata javasolt (az akkumulátort feltétlenül válassza le a fedélzeti elektronikáról)!

 

Figyelem: A töltés során erősen robbanásveszélyes durranógáz keletkezik! Tilos a tűz, szikra, nyílt láng használata és a dohányzás!

 

Running Bull AGM/BackUp: Feltétlenül feszültségvezérelt töltővel töltse (max. 14,8 V)! A hagyományos, nem feszültségvezérelt töltő használata tönkreteszi az akkumulátort a túltöltés miatt, az elektrolit pedig kifolyik!

Amikor nem használja, illetve hosszabb nyugalmi idő (teleltetés, állásidő) esetén szerelje ki az akkumulátort, és tárolja száraz, hűvös (fagymentes) helyen. Az akkumulátort töltse fel teljesen, majd 12,50 V-os nyugalmi feszültség alatt töltse újra, vagy csatlakoztassa csepptöltéssel működő töltőhöz (pl. Banner Accucharger).

 

A legjobb, ha feszültségvezérelt töltőt használ (Banner Accucharger). Ezek a készülékek automatikusan elvégzik a töltési folyamatot. Az akkumulátor kapacitásától függően az alábbi töltőket használhatja:

3–20 Ah - Banner Accucharger 6/12V 2A - Cikkszám: 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12V 3A - Cikkszám: 1240000030

 

– Szerelje ki az akkumulátort a járműből, illetve feltétlenül válassza le az akkumulátorkábeleket (először a negatív pólust válassza le). Figyelem: Áramellátás nélkül a fedélzeti számítógépben, rádióban stb. tárolt adatok elveszhetnek!

– Először csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz, majd kapcsolja be. Töltés után először a töltőt kapcsolja ki, majd válassza le az akkumulátort.

– Töltőáram: az akkumulátor kapacitásának legfeljebb 1/10 ampere.

– +55 °C-nál magasabb hőmérséklet esetén szakítsa meg a töltést.

– A töltés után ellenőrizze az elektrolitszintet, és szükség esetén töltse fel ioncserélt vízzel (csak a nedves akkumulátorokat, az AGM, GEL, illetve AGM PROfessional akkumulátorokat nem!).

– Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről! A töltés során robbanékony durranógáz keletkezik. Tilos a dohányzás, a nyílt láng használata, a szikrák kialakulását pedig el kell kerülni!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

A teljes teljesítmény és élettartam elérése érdekében beszerelés előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni (1. + 2. pont).

 

1. Bike Bull

Előkészítés: A gáztalanító nyílás zárva van, üzembe helyezés előtt ki kell nyitni. Ehhez távolítsa el a védősapkát, illetve vágja le a gáztalanító tömlő végét. Megtöltés: Vegye ki az összes akkumulátordugót. Kizárólag az akkumulátor mellett található, speciális műanyag tartályban lévő (1,28 kg/l sűrűségű) speciális savat használja. Töltse fel a maximális szintig, majd hagyja 30 percig pihenni az akkumulátort. Figyelem: A maradék savat tartalmazó savtartályokat veszélyes hulladék begyűjtésével foglalkozó telepre kell szállítani. Tilos a maradék savat a csatornába engedni. A kiürült savtartályokat műanyag háztartási hulladékként kell ártalmatlanítani. Üzembe helyezés: A teljes teljesítmény elérése érdekében a savval való megtöltés után az akkumulátort beszerelés előtt teljesen fel kell tölteni. A töltő, ill. az akkumulátor használati útmutatója alapján kb. 5–10 órán át töltse legfeljebb az akkumulátor kapacitása (Ah) 1/10-ének megfelelő árammal. Az akkumulátor kapacitását a kartondobozon látható DIN-szám 2. és 3. számjegye mutatja: Ha a szám például 509 14, akkor az akkumulátor kapacitása 9 Ah, a töltőáram tehát körülbelül 0,9 A. A töltés után ellenőrizze a sav szintjét, és szükség esetén töltse fel ioncserélt vízzel az akkumulátort. A dugó segítségével zárja le ismét az akkumulátort. Karbantartás: Soha ne engedje a savszintet a minimális szintjel alá csökkenni. Az utántöltéshez kizárólag ioncserélt (VDE 0510 szerinti sótalanított vagy desztillált) vizet használjon. 

Kérjük, vegye figyelembe a következőket: A Bike Bull akkumulátort nem lehet oldalt fektetve beszerelni!

 

2. Bike Bull AGM

Előkészítés: Az akkumulátor plombáját csak röviddel a feltöltés előtt távolítsa el. Ekkor halk, szisszenő hangot hall. Megtöltés: Kizárólag az akkumulátor mellett található, speciális műanyag tartályban lévő (1,32 kg/l sűrűségű) speciális savat használja. Ezután hagyja az akkumulátort 30 percig pihenni. Az akkumulátort megtöltés után le kell zárni a dugóléccel, és már nem szabad kinyitni. A kinyitás tönkreteszi az akkumulátort. Figyelem: A maradék savat tartalmazó savtartályokat veszélyes hulladék begyűjtésével foglalkozó telepre kell szállítani. Tilos a maradék savat a csatornába engedni. A kiürült savtartályokat műanyag háztartási hulladékként kell ártalmatlanítani. Üzembe helyezés: A teljes teljesítmény elérése érdekében a savval való megtöltés után az akkumulátort beszerelés előtt teljesen fel kell tölteni. A töltő, ill. az akkumulátor használati útmutatója alapján kb. 5–10 órán át töltse legfeljebb az akkumulátor kapacitása (Ah) 1/10-ének megfelelő árammal. Az akkumulátor kapacitását a kartondobozon látható DIN-szám 2. és 3. számjegye mutatja: Ha például a típusmegjelölés az 518 21 számot tartalmazza, akkor az akkumulátor kapacitása 18 Ah, a töltőáram tehát kb. 1,8 A. 

Kérjük, vegye figyelembe a következőket: A Bike Bull AGM akkumulátort nem lehet oldalt fektetve beszerelni!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Üzembe helyezés: Az akkumulátor előtöltött, tehát azonnal beszerelhető.

Kérjük, vegye figyelembe a következőket: A Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional akkumulátort nem lehet oldalt fektetve beszerelni!

 

Általános tudnivalók: Javasoljuk, hogy feszültségvezérelt töltőt – Banner Accucharger 6/12V 2A vagy 12V 3A típusú töltőt használjon.

Figyelem: Soha ne szereljen be karbantartást nem igénylő akkumulátort (AGM, GEL, AGM PROfessional) vezérlő nélküli motorkerékpárba, a maximális töltőfeszültség nem haladhatja meg a 14,8 V-ot!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme
Kérjük, fogadja el a Marketing cookie-kat a tartalom megtekintéséhez.