Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

DOBRZE WYPOSAŻONA NA WYPADEK WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCI

JAKOŚĆ AKUMULATORÓW BUFFALO

GWARANCJA PEŁNEGO NAŁADOWANIA

 

Głównymi tematami ostatnich miesięcy była dostępność surowców i niedobór mocy produkcyjnych oraz transportowych. Firma Banner jest dobrze przygotowana nawet na stany wyjątkowe, dzięki czemu klienci mogą zawsze liczyć na terminowe dostawy akumulatorów o standardowej dla firmy jakości.

 

 

Głównym tematem ostatnich miesięcy w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw był znaczny wzrost popytu na wszelkiego rodzaju towary, który jednak prowadzi do niedoboru surowców oraz mocy produkcyjnych i transportowych. Również firma Banner jest częścią tej globalnej sieci, a więc te wąskie gardła dotyczą też jej. Firma Banner i jej dostawcy zaopatrują się bezpośrednio i pośrednio w surowce i komponenty za oceanem. Jednocześnie Banner zaopatruje producentów pojazdów oraz klientów z rynku wtórnego z Europy, Ameryki Północnej i Azji, z udziałem eksportu wynoszącym 90%.

 

 

 

 

Reinhard Bauer
Supply Chain Manager

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

DUŻY POPYT


Silny wzrost popytu, zwłaszcza w Azji, doprowadził przede wszystkim do tego, że w tym regionie wystąpił niedobór kontenerów i ładowności okrętów, aby móc wysłać wszystkie towary zgodnie z zapotrzebowaniem i w żądanych terminach. Wskutek tego firma Banner i jej dostawcy otrzymywali surowce i komponenty do europejskich zakładów produkcyjnych z kilkutygodniowym opóźnieniem lub nie otrzymywali ich wcale. Niszczycielskie powodzie latem w regionie Niemiec/Belgii/ Luksemburga doprowadziły do dalszego zwiększenia niedoborów mocy produkcyjnych. Firma Banner odczuła to bezpośrednio lub pośrednio, ponieważ zakłady produkcyjne dostawców w tym regionie musiały zostać zamknięte na kilka tygodni.

 

Aby móc zapewnić terminowość dostaw dla klientów Banner, do której są przyzwyczajeni, znaleziono alternatywnych dostawców niektórych surowców i komponentów, które znalazły się pod szczególną presją. Pomimo ciągle zmieniających się potrzeb, optymalne planowanie i zaangażowanie zespołu firmy Baner umożliwiły wszystkim klientom otrzymanie akumulatorów na czas i o oczekiwanej jakości („gwarancja świeżości”).

Banner JAKO NIEZAWODNY PARTNER

 


Taki sezon wystawia na próbę wiele łańcuchów dostaw. Okazało się, że firma Banner jest dobrze przygotowana. Pomimo silnych zmian napływu surowców i komponentów, dzięki wykorzystaniu działów zakupów, planowania i logistyki w ścisłej współpracy z dostawcami i spedytorami udało się zapobiec przestojom produkcyjnym. Firma Banner jest uważana za silnego i niezawodnego partnera, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu łańcuchem dostaw podejmuje odpowiednie działania nawet w wyjątkowych sytuacjach, aby móc realizować dostawy w terminie, z czego jesteśmy znani.