Tieto webové stránky používajú technológiu cookies. Súbory označované ako cookies sa používajú na zabezpečenie navigácie používateľa na týchto stránkach a na webovú analýzu, čím pomáhajú tieto webové stránky ďalej vylepšovať a optimalizovať ich používateľskú prívetivosť. Ak si neželáte byť zaznamenávaný, môžete ho deaktivovať v časti Informácie o ochrane údajov

Pomocné štartovacie zdroje

OBD-L Memory Saver Adapter

OBD-L Memory Saver Adapter
Číslo článku: 1030003100
Vhodné pre nasledujúce spôsoby použitia

ADAPTÉR OBD-L MEMORY SAVER

ZARIADENIE NA UDRŽIAVANIE NAPÄTIA

ZABRAŇUJE STRATE ÚDAJOV O VOZIDLE

Šikovné kompaktné zariadenie na udržiavanie napätia. Pred výmenou batérie vždy pripojte k rozhraniu OBD (OBD II). Jednoduchá obsluha bez straty údajov o vozidle. Adaptér OBD-L je užitočným doplnkom pre obidve zariadenia Banner Power Booster PB12 a PB12/24. V princípe je kompatibilný s každým zdrojom prúdu, ktorý disponuje zásuvkou zapaľovača cigariet.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE

  • Plnoautomatický
  • Štandardná ochrana poistkami
  • Ľahko zrozumiteľný návod v 3 krokoch vytlačený na zariadení
  • Automatická detekcia: automaticky rozpozná, či elektronika vozidla umožňuje zariadeniu zálohovanie palubných údajov.
  • LED indikácia: Dve žlté LED kontrolky na každom konci udávajú, že pripojenie k portu OBDII a pripojenie k prenosnému zdroju napájania sú v poriadku. Červená LED kontrolka (Do Not Proceed - nepokračovať) resp. zelená LED kontrolka (Proceed - pokračovať) udávajú, či je bezpečné vybrať batériu vozidla alebo vykonať jej servisnú prehliadku bez straty údajov uložených v mikroprocesormi riadených zariadeniach vozidla.
  • Funguje vo všetkých vozidlách, ktoré sú vybavené štandardným dátovým portom On-Board Data (OBD II).

 

Detailné technické údaje

Model
OBD-L Memory Saver Adapter
Aplikacija
Consumer/Professional
Hmotnosť (kg)
0,33

Súbory na stiahnutie

Technický dátový list
Priečinok Príslušenstvo batérií
Celý katalóg
Technický radca