UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH Banner

TIPY A TRIKY

TIP PRO BATERIE: VÝBĚR SPRÁVNÉ BATERIE

 

„Kdo hledá, ten najde“ ... abychom k vašemu vozidlu dokázali přiřadit správnou baterii Banner,

využíváme rozsáhlý soubor odvětvových dat a dat výrobců. S ohledem na nespočetné množství modelů baterií a vozidel je však

před koupí baterie nutno ověřit několik parametrů.

I přesto, že je využíván rozsáhlý soubor odvětvových dat, ani tak se bohužel, kvůli ohromnému množství modelů baterií a vozidel, nelze zcela vyvarovat chyb při přiřazování.

 

Před koupí nové baterie, prosím, vždy porovnejte následující parametry

se stávající baterií:

 

 • rozměry,
 • zapojení (= uspořádání pólů) a provedení pólů,
 • zda jsou ve vašem konkrétním případě použití pro připevnění nezbytné podlahové lišty, nebo zda se nahoře na víku baterie nachází připevňovací konzola,
 • technologii baterie (konvenční baterie, baterie typu EFB nebo typu AGM)

 

Porovnejte tyto parametry se stávající, nainstalovanou baterií,neboť se případně může jednat o baterie rozdílné velikosti a/nebo technologie. To je závislé především na (ne)přítomnosti funkce start-stop, přídavných elektrických spotřebičů (např. nezávislé topení, audio systém, ...), na klimatických podmínkách, nebo na výrobním závodu (= provozu, v němž bylo vozidlo vyrobeno). 

Upozornění k zapojení:

Co se týče zapojení, dochází často k omylům. Pamatujte na to, že zapojení baterie se vždy posuzuje s póly směrem dopředu, k tělu. 

 

Praktický případ na téma zapojení:

Oba dva obrázky znázorňují baterii se zapojením 0 (kladný pól je vpravo), na obrázku 1 je to jasně patrné. Je-li baterie namontována otočená, je to již obtížnější. Rovněž na obrázku 2 je baterie se zapojením 0.

Evropě je orientace založena na umístění kladného pólu, na základě normy DIN resp. EN. Japonská norma JIS je založena na orientaci podle umístění záporného pólu, což je zásadní rozdíl, který často vede k nejasnostem nebo nesprávným objednávkám.

 

Příklad s bateriovou skříní D23, pro lepší pochopení:


Power Bull P60 68 (55D23L) je asijský typ pro japonská a/nebo korejská auta se zapojením 0, to znamená kladný pól vpravo = L záporný pól vlevo.
Power Bull P60 69 (55D23R) je rovněž asijský typ pro japonská a/nebo korejská auta se zapojením 1, to znamená kladný pól vlevo = R záporný pól vpravo.

V žádném případě neinstalujte běžnou mokrou baterii do vozidla s funkcí start-stop, které bylo sériově vybaveno baterií typu EFB, resp. AGM. Je-li zde třeba vyměnit baterii, musíte bezpodmínečně použít zase baterii typu EFB, resp. AGM. Ve stejné skříni a s obdobnou výkonnostní třídou.

PS: Malé odchylky, co se týče kapacity, resp. vlastností při studeném startu, nemají na spolehlivost startování a optimální napájení palubní sítě žádný vliv!  

VW Auto

Na trhu jsou pro baterie určené pro technologii start-stop používána různá označení:

 

Baterie VRLA

Tyto baterie mohou být nahrazeny baterií Banner Running Bull AGM *. V případě baterií VRLA se jedná o technologii, která je stejná jako u našich baterií Banner Running Bull AGM . AGM = Absorbent Glass Mat = VRLA = Valve Regulated Lead Acid

 

Baterie AFB a ECM

Tyto baterie mohou být nahrazeny baterií Banner Running Bull EFB *. V případě baterií AFB a ECM se jedná o technologii, která je totožná jako u našich baterií Banner Running Bull EFB . EFB = Enhanced Flooded Battery = AFB = Advanced Flooded Battery = ECM = Enhanced Cyclic Mat

 

*PS: Ve stejné skříni a v obdobné výkonnostní třídě. Malé odchylky, co se týče kapacity, resp. vlastností při studeném startu, nemají na spolehlivost startování a optimální napájení palubní sítě žádný vliv! 

 

Přechod na vyspělejší technologii

Přechod z baterie EFB na ještě výkonnější a proti cyklickému namáhání ještě odolnější baterii Running Bull AGM  je za určitých okolností možný v případě skříní H5/L2 (60 Ah), H6/L3 (70 Ah) a H7/L4 (80 Ah). Při upgradu technologie ve vozidle se systémem start-stop se systémem řízení energie baterie (BEM) musí být nová baterie bezpodmínečně v tomto systému zaučena! Pro tyto účely je ideálně vhodný přístroj Banner Battery Service Tool (BBST).

V případě dotazů se, prosím, obraťte na svého zástupce/zástupkyni pro styk se zákazníky společnosti Banner, svého partnerského prodejce společnosti Banner, nebo nás kontaktujte rovnou online.

Při výměně baterie je bezpodmínečně nutné mít na zřeteli tyto tipy!


Pro vozidla s funkcí start/stop:

U těchto je nutno dbát na to, aby byla stará baterie nahrazena ekvivalentní baterií z hlediska technologie, výkonnostní třídy a konstrukční velikosti:

 

 • Baterie AGM (Absorbent Glass Mat) musí být vždy nahrazena baterií AGM. Ve stejné skříni a s obdobnou výkonnostní třídou.
  PS: Malé odchylky v kapacitě, resp. při studeném startu, nemají žádný vliv na bezpečné nastartování a optimální napájení palubní sítě!
 • Baterie EFB (Enhanced Flooded Battery) musí být vyměněna přinejmenším za novou baterii EFB nebo, za určitých okolností, za baterii AGM. Ve stejné skříni a s obdobnou výkonnostní třídou.

 

PS: Malé odchylky v kapacitě, resp. při studeném startu, nemají žádný vliv na bezpečné nastartování a optimální napájení palubní sítě!

 

Pro vozidla bez funkce start/stop:

Jako prvotní vybavení může být nainstalována více než jedna velikost nebo typ baterie, a to v závislosti na:

 

 • přídavných elektrických zařízeních (např. nezávislé topení, audio systém, ...),
 • klimatické zóně nebo
 • výrobci vozidla (= místo výroby).

 

Je-li to možné, určitě zkontrolujte, jaká baterie je ve vašem vozidle jako prvotní vybavení, resp. jakou máte ve vozidle aktuálně nainstalovanou!

 

 

Krátká rada Banner: Ujistěte se, že jsou svorky pevně usazeny!

 

 

Maximální utahovací momenty opět zaznamenány: Kladné a záporné svorky akumulátoru - max. 4 Nm.

 

Stačí jeden pohled na obrázek, jejda, to jsem asi důkladně nepochopil.

Takhle ne, žádné připojení svorek bez svorky akumulátoru!

Potřebujete pomoc nebo chybí vámi požadované využití?

Nebo byste jako partnerští prodejci chtěli na svých webových stránkách v rámci obsahové spolupráce využívat Vyhledání baterie Banner?


Team společnosti Banner je vám k dispozici.

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies