Na těchto webových stránkách jsou používány tzv. cookies. Soubory označované jako cookies se používají k zajištění navigace uživatele na těchto stránkách a k provádění webové analýzy, čímž nám pomáhají tyto webové stránky dále vylepšovat a optimalizovat jejich uživatelskou přívětivost Pokud nechcete nahrávku, můžete jej zakázat v části% 1 Právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů% 2

CO JE PALUBNÍ SÍŤ?

PŘEHLED KOMPONENTŮ PALUBNÍ SÍTĚ

Pojmem palubní síť se označuje soubor všech elektrických a elektronických komponentů ve vozidlech, jako jsou například automobily. Pojem palubní sítě se používá všeobecně v případě takřka všech dopravních prostředků. Palubní síť plní funkci napájení elektrickým proudem a zajišťuje tok informací mezi komponenty a řídicími jednotkami. Dále je rovněž synonymem pro elektrické napětí, resp. jmenovité napětí na „palubě“ vozidel.

Mezi elektrické a elektronické komponenty palubní sítě se řadí mimo jiné:

 

  • Akční členy (aktuátory), např. systémy osvětlení a elektromotory, dělají opak toho co senzory. Zajišťují přeměnu proudu nebo napětí na jinou formu energie, jako je světlo, krouticí moment, pohyb, teplota, tlak, zvuk...
  • Indikátory, jako např. kontrolky a signalizační světla či displeje.
  • Sběrnicové systémy CAN (CAN Controller Area Network, propojení a komunikace několika řídicích jednotek pomocí senzorů).
  • Akumulátory energie, jako např. baterie (akumulátorové baterie).
  • Alternátory/dynama (generátory).
  • Senzory, tedy čidla, dělají zase opak toho, co akční členy, když fyzikální jednotky, jako např. teplotu, přeměňují na proud. Stručná zmínka o nejdůležitějších senzorech v automobilu: čidlo baterie, čidlo brzdového pedálu, čidlo rychlosti, čidlo spojkového pedálu, čidlo polohy klikové hřídele...
  • Řídicí jednotky.
  • Kabeláž a zásuvky.

Palubní elektronika v moderních vozidlech dnes dokáže mnohem více, než jen napájet elektrické spotřebiče proudem. Prostřednictvím sběrnice CAN, jakési datové dálnice uvnitř automobilu, komunikuje až 100 řídicích jednotek navzájem, přičemž za tímto účelem získávají data a naměřené hodnoty od řady čidel.

 

Disponuje-li vozidlo systémem řízení spotřeby energie z baterie (BEM), kontroluje tento stav nabití (SOC - State Of Charge), schopnost nastartování (SOF State Of Function), stav stárnutí baterie (SOH - State Of Health) a snižuje nebo krátkodobě vypíná elektrické spotřebiče, je-li k nabíjení baterie zapotřebí vyšší výkon.

 

Elektronické systémy umožnily podstatné zvýšení bezpečnosti a komfortu v moderních automobilech, přičemž digitalizace pod kapotou nezadržitelně kráčí vpřed.