This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

EN SIK SORULAN 5 SORU

VE BUNLARIN CEVAPLARI

– Islak tip akülerde şarj etmeden önce elektrolit seviyesi kontrol edilmeli ve gerektiğinde maks. asit seviyesi işaretine kadar veya plaka üst kenarının 15 mm üzerine kadar saf su eklenmelidir.

 

Araçta hasarlar olmasını önlemek için akünün sökülmesi gerekir mi? Şarj cihazının tipine dikkat edin. Araç üreticisinin kullanım kılavuzunda veya şarj cihazı üreticisinin kullanım kılavuzunda aracın şarj edilmesiyle ilgili değerli bilgiler bulabilirsiniz. Genel olarak tam otomatik şarj cihazları (şarj voltajı sınır 14,8V) araca takılmış olan akünün şarj edilmesi için daha uygundur.

Şarj cihazınız voltajı >15,9V olan otomatik bir moda sahipse, akü mutlaka elektrik sisteminden ayrılmalıdır veya araçtan sökülmelidir. En kötü durumda araçta bulunan kontrol üniteleri zarar görebilir, bundan dolayı oluşan hasar ciddi olabilir! Dikkat: Akü kutup başını ayırırken araç üreticisinin uyarılarını dikkate alın.

 

– Aküler yalnızca doğru akımla şarj edilebilir. Akünün artı kutup başını (+) şarj cihazının artı kutup başına (+) ve akünün eksi kutup başını (-) şarj cihazının eksi kutup başına (-) bağlayın.

– Şarj cihazını ancak aküyü bağladıktan sonra devreye sokun. Şarjın sonunda şarj cihazını kapatın.

– Şarj akımı olarak kapasitenin onda biri tavsiye edilir. (örn. 44 Ah: 10 = 4,4 A şarj akımı).

– Şarj esnasında asit sıcaklığı 55 derece C'nin üzerine çıkmamalıdır. Bu sıcaklık aşıldığında şarj işlemi yarıda kesilmelidir.

– Şarj ederken iyi havalandırma olmasını sağlayın.

- Akünün vidalarını açmaya gerek yoktur.

- Alınan kapasitenin 1,2 katının tekrar şarj edilmesi gerektiğini unutmayın. (örn.: alınan kapasite 30Ah --> geri şarj 36Ah!)

- Akım 0'a doğru gittiğinde veya artık düşmediğinde ya da otomatik şarj cihazı kapandığında şarj işlemi tamamlanmıştır.

 

Derin deşarj olmuş ıslak tip aküler için 16V'lik bir şarj voltajı tavsiye edilmektedir (aküyü mutlaka elektrik sisteminden ayırın)!

 

Dikkat: Şarj esnasında patlayıcı gaz karşımı oluşur! Ateş, kıvılcım, açık ışık ve sigara içmek yasaktır!

 

Running Bull AGM/BackUp: Mutlaka voltaj ayarlı şarj cihazıyla şarj edin (maks. 14,8V)! Voltaj ayarı bulunmayan sıradan şarj cihazlarının kullanılması aşırı şarj nedeniyle aküye zarar verir ve elektrolitin uçmasına neden olur!

Akünün tam performansını ve çalışma ömrünü göstermesi için akü montajdan önce komple şarj edilmelidir (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Hazırlık: Gaz tahliye aralığı kapalı ve işletime alınmadan önce açılmalıdır. Bunun için koruyucu başlığı çıkarın veya gaz tahliye hortumunu sonundan kesin. Dolum: Bütün akü tapalarını çıkarın. Yalnızca özel plastik kaplar içinde aküye eklenmiş olan özel asidi (yoğunluk 1,28 kg/l) kullanın. Maksimum işaretine kadar doldurun, sonra aküyü 30 dakika dinlendirin. Dikkat: Artık asit bulunan asit kapları sorunlu madde toplama merkezine götürün. Artık asit kanalizasyona dökülmemelidir. Boş asit kaplarını plastik ev çöpü olarak imha edin. İşletime alma: Akünün tam performansını göstermesi için akü asitle dolumdan sonra monte edilmeden önce komple şarj edilmelidir. Şarj cihazının veya akünün kullanım kılavuzuna göre yakl. 5 - 10 saat boyunca akü kapasitesinin (Ah) mask. 1/10'u ile şarj edin. Akü kapasitesini kartondaki DIN numarasının 2. ve 3. rakamından anlayabilirsiniz. Numara örneğin 509 14 ise akünün kapasitesi 9 Ah, dolayısıyla şarj akımı yakl. 0,9 A'dır. Şarj işleminden sonra asit seviyesini kontrol edin ve gerektiğinde saf suyla dolum yapın. Aküler tekrar tapalarla kapatın. Bakım: Asit seviyesinin asla minimum seviyenin altına inmesine izin vermeyin. Eklemek için yalnızca saf su (VDE 0510 uyarınca tuzu alınmış veya destile) kullanın. 

Unutmayın: Bike Bull aküsünü yanlamasına monte etmek mümkün değildir!

 

2. Bike Bull AGM

Hazırlık: Dolumdan hemen önce akünün mührünü çıkarın. Bu esnada hafif bir tıslama duyulabilir. Dolum: Yalnızca özel plastik kaplar içinde aküye eklenmiş olan özel asidi (yoğunluk 1,32 kg/l) kullanın. Aküyü sonra 30 dakika dinlendirin. Akü dolumdan sonra tapa çıtasıyla kapatılır ve bir daha açılmamalıdır. Bunun açılması aküye zarar verir. Dikkat: Artık asit bulunan asit kapları sorunlu madde toplama merkezine götürün. Artık asit kanalizasyona dökülmemelidir. Boş asit kaplarını plastik ev çöpü olarak imha edin. İşletime alma: Akünün tam performansını göstermesi için akü asitle dolumdan sonra monte edilmeden önce komple şarj edilmelidir. Şarj cihazının veya akünün kullanım kılavuzuna göre yakl. 5 - 10 saat boyunca akü kapasitesinin (Ah) mask. 1/10'u ile şarj edin. Akü kapasitesini kartondaki DIN numarasının 2. ve 3. rakamından anlayabilirsiniz. Numara örneğin 518 21 ise akünün kapasitesi 18 Ah, dolayısıyla şarj akımı yakl. 1,8 A'dır. 

Unutmayın: Bike Bull AGM aküsünü yanlamasına monte etmek mümkün değildir!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

İşletime alma: Akü önceden şarj edilmiş ve doğrudan takılabilir.

Unutmayın: Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional aküsünü yanlamasına monte etmek mümkün değildir!

 

Genel hususlar: Voltaj ayarlı bir şarj cihazının (Banner Accucharger 6/12V 2A veya 12V 3A) kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Dikkat: Bakım gerektirmeyen bir aküyü (AGM, GEL, AGM PROfessional) asla regülatör olmadan bir motosiklete takmayın, maks. şarj voltajı olan 14,8 Volt aşılmamalıdır!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Yes, essential.
A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.

 

A start/stop battery is responsible for much more than just starting the engine.

Namely to supply the various electrical consumers with energy when the vehicle is stationary, the engine is not running (stops) and the complete on-board power supply including the next starting process must still be ensured!

This means that the technology and components of a start/stop battery differ significantly from those of a conventional starter battery.


Please note:
If a conventional wet battery is installed in a vehicle with start/stop technology, by mistake - due to an allocation error - or due to incorrect cost awareness, a battery breakdown or total failure is pre-programmed. Depending on the driving profile (short distance, stop-and-go,...) a conventional starter battery will be defective within a few months due to the extremely high cyclic load due to the engine start-stop function.


The battery breakdown also leads to the failure of various vehicle functions (including start-stop). Not to mention the customer's annoyance about the battery failure, possible loss of time, waiting for help, delays, scheduling problems and dissatisfaction with the installed spare battery.

 

Do not install a conventional wet battery in a vehicle with a start/stop function that is equipped with an AGM* or EFB** battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

These tips must be followed when changing the battery!

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings. Please contact your Banner Account Manager.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound
EFF = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery

 

Energy Bull akünüzün doğru kapasitesini böyle hesaplayabilirsiniz.

Bir örnek: Elektrikli botunuz için bir besleme aküsü arıyorsunuz. 24 Voltluk bir elektrik sisteminde 600W gücünde bir elektrikli motor kullanılıyor. Ayrıca bir radyonun, çeşitli konum ışıklarının ve bir deniz radarı güçle beslenmelidir (birlikte 50W). 5 saatlik bir özerklik istiyorsunuz.

 

Bu değerler şimdi formüle

Watt : Volt = amper x saat x güvenlik faktörü = Ah cinsinden toplam kapasite, konulur, yani: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230Ah (K20)

 

Islak tip akülerde güvenlik faktörü standart olarak %70 alınmalıdır (rekombinasyon akülerinde, yani AGM ve jel, %30). Mevcut durumda seri şekilde bağlayacağınız iki adet Energy Bull 968 01 aküsü (her biri 230Ah) tavsiye edilir.

 

The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again when you walk off or step on the clutch or brake during a stop.

The savings potential:

Depending on the driving situation, especially in city traffic,

up to 0.8 l less fuel per 100 km!

 

The basic requirement:

An especially strong and cycle-proof start/stop battery that remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

Banner start/stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

With the highly specialized batteries of the Running Bull series, Banner completely covers the segment of power supply for start-stop vehicles. The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.