Na těchto webových stránkách jsou používány tzv. cookies. Soubory označované jako cookies se používají k zajištění navigace uživatele na těchto stránkách a k provádění webové analýzy, čímž nám pomáhají tyto webové stránky dále vylepšovat a optimalizovat jejich uživatelskou přívětivost. Další informace najdete zde: Tiráž

5 NEJČASTĚJI POKLÁDANÝCH DOTAZŮ

A ODPOVĚDI NA NĚ

Pro dosažení maximálního výkonu a životnosti musí být baterie před montáží nabita na plnou kapacitu (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Příprava: Otvor na odplyňování je uzavřený a musí být před zprovozněním baterie otevřen. Za tímto účelem sejměte ochranné víčko resp. ořízněte na konci hadičku na odplyňování. Plnění: Vyjměte všechny zátky baterie. Používejte pouze speciální kyselinu (hustota 1,28 kg/l), která je přiložena k baterii ve zvláštní plastové nádobě. Plnění provádějte po značku MAX, poté dopřejte baterii 30 minut odpočinku. Pozor: Nádoby se zbytkovou kyselinou odevzdejte ve sběrném dvoře odebírajícím nebezpečné látky. Zbytková kyselina nesmí proniknout do kanalizace. Prázdné nádoby od kyseliny zlikvidujte jako plast v domovním odpadu. Uvedení do provozu: Pro dosažení maximálního výkonu musí být baterie po naplnění kyselinou před montáží nabita na plnou kapacitu. V souladu s návodem na obsluhu nabíječky resp. baterie nabíjejte po dobu cca 5 až 10 hodin s napětím max. 1/10 kapacity baterie (Ah). Kapacitu baterie zjistíte podle druhé a třetí číslice čísla DIN uvedeného na kartónovém obalu: Jestliže je toto číslo např. 509 14, pak má baterie kapacitu 9 Ah a jako nabíjecí proud je proto třeba zvolit cca 0,9 A. Po skončení nabíjení zkontrolujte hladinu kyseliny a v případě potřeby ji dolijte demineralizovanou vodou. Baterii opět uzavřete zátkami. Údržba: Nikdy nenechejte klesnout hladinu kyseliny pod značku MIN. K dolévání používejte pouze demineralizovanou vodu (odsolenou nebo destilovanou podle normy DIN VDE 0510). 

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull není možná instalace v poloze na bok!

 

2. Bike Bull AGM

Příprava: Pečeť baterie sejměte až těsně před začátkem plnění. Zaslechnete při tom tiché zasyčení. Plnění: Používejte pouze speciální kyselinu (hustota 1,32 kg/l), která je přiložena k baterii ve zvláštní plastové nádobě. Poté dopřejte baterii 30 minut odpočinku. Po nabití se baterie uzavře zátkovou lištou a nesmí už být otevírána. V případě otevření dojde ke zničení baterie. Pozor: Nádoby se zbytkovou kyselinou odevzdejte ve sběrném dvoře odebírajícím nebezpečné látky. Zbytková kyselina nesmí proniknout do kanalizace. Prázdné nádoby od kyseliny zlikvidujte jako plast v domovním odpadu. Uvedení do provozu: Pro dosažení maximálního výkonu musí být baterie po naplnění kyselinou před montáží nabita na plnou kapacitu. V souladu s návodem na obsluhu nabíječky resp. baterie nabíjejte po dobu cca 5 až 10 hodin s napětím max. 1/10 kapacity baterie (Ah). Kapacitu baterie zjistíte podle druhé a třetí číslice čísla DIN uvedeného na kartónovém obalu: Jestliže je toto číslo např. 518 21, pak má baterie kapacitu 18 Ah a jako nabíjecí proud je proto třeba zvolit cca 1,8 A. 

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull AGM není možná instalace v poloze na bok!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uvedení do provozu: Baterie je přednabitá a lze ji rovnou nainstalovat.

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional je možná instalace v poloze na bok!

 

Všeobecně platí: Doporučujeme použití nabíječky s regulací napětí – Banner Accucharger 6/12V 2A nebo 12V 3A.

Pozor: Nikdy neinstalujte bezúdržbovou baterii (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocyklu bez regulátoru, max. nabíjecí napětí nesmí překročit 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Správnou kapacitu baterie Energy Bull, kterou potřebujete, vypočítáte následovně:

Příklad : Hledáte napájecí baterii pro svůj člun s elektrickým pohonem. Palubní síť člunu má napětí 24 V a poháněn je elektrickým motorem o výkonu 600 W. Navíc je třeba elektrickým proudem napájet rádio, různá polohová světla a hloubkoměr (dohromady 50 W). Chcete přitom zajistit autonomní provoz po dobu 5 hodin.

 

Tyto hodnoty se nyní dosadí do vzorce

hodnota ve W: napětí ve V = proud v A x počet hodin x koeficient bezpečnosti = celková kapacita v Ah, tedy: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Jako koeficient bezpečnosti je jako výchozí třeba použít 70% u mokrých baterií (u rekombinačních baterií, tj. AGM a Gel 30%). V daném případě bychom Vám doporučili použít dvě baterie Energy Bull 968 01 (po 230 Ah), které zapojíte do série.

 

Použít můžete dále také naši kalkulačku kapacity, viz internetový odkaz: http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/batterien/energy_bull/rechner/index.php

 

Najít tu pravou baterii pro použití v obytném automobilu není zrovna snadné. Níže uvádíme několik vysvětlení, které Vám přiměřeným způsobem přiblíží možnosti použití baterie Energy Bull a využití alternativních možností.

 

Nabíjení: Dbejte na to, aby přívodní kabel měl dostatečně dimenzované parametry (kvůli minimalizaci ztrát napětí). Nabíjecí napětí má u baterie Energy Bull činit 14,2 - 14,4 V. Má-li si baterie zachovat odpovídající životnost, nesmí nabíjecí proud překročit pětinásobek hodnoty jmenovitého proudu* (viz následný výpočet). Sečteno a podtrženo je Energy Bull baterie s dobrou odolností proti cyklickému namáhání, která toho dokáže poměrně (v porovnání s gelovými nebo AGM bateriemi) dost odpustit. „Nevýhoda" baterií Energy Bull oproti AGM nebo gelovým bateriím spočívá v náročnosti údržby. Při používání baterie Energy Bull je bezpodmínečně nutno provádět pravidelné kontroly hladiny elektrolytu. Používáte-li tuto baterii intenzivním způsobem (např. při kempování), je kontrola nezbytná v intervalu jednoho měsíce, v ostatních případech dostačuje údržba jednou za čtvrt nebo půl roku. Gelové resp. AGM baterie jsou bezúdržbové. Cena a odolnost proti vyšším teplotám a vyššímu nabíjecímu napětí hovoří pro volbu baterie Energy Bull.

 

Solární zařízení: Při volbě solárního článku dbejte na to, aby měl přiměřeně „dobrý" regulátor. V ideálním případě by měl disponovat funkcí PWM (impulzová šířková modulace), vyrovnávání teploty a uživatelsky volitelnými parametry (nabíjecí napětí,..).

 

Vybíjení: Měniče střídavého napětí zatěžují baterii vysokými vybíjecími proudy. Baterie Energy Bull a gelové baterie nejsou ze své podstaty vhodné pro vysokoproudové vybíjení (>40 krát hodnota jmenovitého proudu*, po dobu >1 min). Potřebujete-li vyšší vybíjecí proudy, je nutno doporučit použití AGM baterie (Running Bull). *--> Výpočet jmenovitého proudu je uveden níže!

 

Kapacita: Ideálním případem je provoz baterií s pouze nízkými hloubkami vybití. Ovlovokyselinová baterie zvládá určitou kapacitní konverzi (= počet konverzí jmenovité kapacity). Čím je cyklus pozvolnější, tím vyšší je počet možných opakování. Co se týče zvládání cyklického vybíjení, nabízí gelová baterie při odpovídajícím, šetrném zacházení přibližně dvojnásobnou životnost v porovnání s baterií Energy Bull. Užitečnu pomůcku pro výpočet potřebné kapacity Vám nabízí naše online kalkulačka pro výpočet kapacity (viz navazující odkaz). http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/batterien/energy_bull/rechner/index.php

 

Odplyňování: Pokud byla baterie vestavěna do vnitřního prostoru vozidla, opatřete ji hadičkou na odplyňování vyvedenou ven z vozidla. Věnujte, prosím, při výběru baterie pozornost tomu, aby byl zvolený typ vybaven přípojkou centrálního odplyňování. --> Tato umožňuje odvádět ven plyny vznikající při nabíjení (vodík a kyslík). AGM a gelové baterie za běžného provozního stavu neplynují (výjimkou je závada na nabíječce nebo baterii). Z bezpečnostních důvodů však musí být i v jejich případě připojena hadička na odplyňování. Baterie Energy Bull za běžného provozu plynují, hadičku na odplyňování je proto nutno bezpodmínečně používat.

 

*Výpočet jmenovitého proudu: Příkl.: 100 Ah (K20) Energy Bull 95751 Jmenovitý proud (In) = 100 Ah : 20 h = 5 A Maximální nabíjecí proud = 5 x In = 25 A

Z vlastní zkušenosti víme, že dostatečné dobití baterie je během jízdy, bohužel, možné jen ve velmi omezeném rozsahu. Obzvláště v letním období (klimatizace běží na plné obrátky, svítí světla, hraje rádio, chladnička je v provozu,...) zůstává na plné nabití baterie již jen velmi málo proudu. V mnohých případech musejí baterie pro napájení obytného prostoru dokonce vypomáhat s napájením palubní sítě....

 

Vhodným řešením je použití nabíječky B2B (battery to battery). Tyto nabíječky dokáží přinejmenším nabíjecí napětí zvýšit na rozumnou míru.

 

Jsou-li Vaše baterie např. vybité na cca 50% (schází 95 Ah), musíte je dobít o cca 105Ah, aby byly nabité na plnou kapacitu.

Na baterii pro napájení obytného prostoru zbývá v nejlepším případě 15 A (průměrně). Pro plné nabití baterie byste nyní museli s vozidlem jezdit nejméně po dobu 7 hodin!

 

Pro dosažení maximální životnosti baterie dbejte, prosím, na to, aby tato byla při delším odstavení obytného vozidla (>7 dní) odpojená od palubní sítě. --> Předtím však baterii ještě nabijte na odpovídající plnou kapacitu.

„Evropské typy“ Power Bull (celková výška 175 nebo 190 mm), stejně jako Running Bull AGM a EFB, mají otvor pro připojení centrálního odplyňování buď na levé straně (pól minus) nebo na pravé straně (pól plus). Druhá strana je uzavřená vyjímatelnou zátkou.

 

Pokud někomu příslušná strana otvoru na odplyňování, stejně jako ve Vašem případě, nevyhovuje, lze zátku odstranit. POZOR! Vyjmutou zátku je nutno zastrčit do odplyňovacího kanálku na protější straně.

 

K vyjmutí zátky použijte, prosím, vrut do dřeva o průměru 5 mm. Nemusíte se při tom strachovat, že zátku prostrčíte dovnitř baterie, neboť to není možné.

 

„Evropské typy“ Starting Bull (celková výška 175 nebo 190 mm) mají otvor pro připojení centrálního odplyňování na pravé straně (pól plus). Mějte, prosím, na zřeteli: Stranu odplyňování zde nelze změnit.