Co wie Banner o AKUMULATORACH

JAK

ROZRUCH POMOCNICZY – TAK TO SIĘ ROBI PRAWIDŁOWO!

 

 

Na dobrze utrzymywanym akumulatorze Banner można zawsze polegać. Niemniej jednak zawsze może zdarzyć się sytuacja, że ktoś będzie potrzebował pomocy przy rozruchu swojego samochodu. Co wtedy?

Pokażemy, na co zwrócić uwagę przy rozruchu pomocniczym.

Starterkabel

Rozruch pomocniczy za pomocą kabli rozruchowych

 

 • Przy rozruchu pomocniczym korzystać z kabli rozruchowych spełniających normy (np. DIN 72553).
 • Stosować się do instrukcji obsługi kabli rozruchowych.
 • Łączyć wyłącznie akumulatory o identycznym napięciu znamionowym.
 • Przed podłączeniem należy wyłączyć oba silniki!
 • W pierwszej kolejności połączyć bieguny dodatnie 1 (akumulator w pojeździe potrzebującym pomocy) z 2 (akumulatorem w pojeździe dostarczającym prąd), następnie biegun ujemny 3 (akumulatora w pojeździe pobierającym prąd) podłączyć do uziemienia w pojeździe potrzebującym pomocy 4 (uziemienie = metalowa, niepowlekana powierzchnia z dala od akumulatora). Należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu.
 • Teraz przez maks. 15 sekund próbować uruchomić silnik w pojeździe pobierającym prąd, w tym czasie nie uruchamiać silnika w pojeździe dostarczającym prąd.
 • Rozłączając pojazdy, należy zdejmować kable w odwrotnej kolejności.

 

Nie wolno uruchamiać samochodu elektrycznego!

Z przyczyn technicznych punkty rozruchowe samochodów elektrycznych, jeśli w ogóle są dostępne, nie są przystosowane do rozruchu innych pojazdów. W takim przypadku lepiej skorzystać z pomocy służb ratowniczych. Odwrotnie jednak, silnik spalinowy może prawidłowo uruchomić samochód elektryczny.

Nasza rada dla Bannera: Ze względu na wrażliwą elektronikę w pojeździe, rozruch skokowy powinien być zasadniczo przeprowadzany tylko przy użyciu wzmacniacza Bannera. Car-to-car jump leads mogą powodować skoki napięcia po odłączeniu, uszkadzając lub nawet niszcząc elektronikę pojazdu. Dlatego przy stosowaniu kabli rozruchowych należy bezwzględnie przestrzegać poniższych instrukcji.

Pojazd dawcy nie odpala, dlaczego i dlaczego nie!

Pojazd dawcy jest często uruchamiany, załóżmy teraz, że pracuje na biegu jałowym (prędkość jałowa) z wydajnością alternatora ok. 50-70%. Teraz dzieje się rzecz fatalna: prawie zawsze mocno wciskany jest pedał gazu, aby zwiększyć obroty silnika i napięcie ładowania, w błędnym założeniu, że potrzebna jest jeszcze większa moc rozruchowa.
Niestety, zdarza się to zbyt często: przy odrobinie szczęścia przepalają się tylko kable rozruchowe (w zależności od przekroju kabla*), w najgorszym przypadku uszkodzeniu ulegają jednostki sterujące pojazdu potrzebującego pomocy - z powodu przepięć lub skoków napięcia. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu wskazówek Banner How-To jump-start.


Kolejna wskazówka Bannera: liczba prób rozruchu max. 3-5, czas trwania każdej próby rozruchu max. 15 sekund - w przeciwnym razie niespalone paliwo może dostać się do katalizatora pojazdów z katalizatorem, ze wszystkimi negatywnymi skutkami ubocznymi.
PS: Pomińmy całkowicie tryb jazdy, w którym pojazd wspomagający udziela aktualnie pomocy przy rozruchu skokowym. Są samochody, w których w trybie normalnej jazdy lub sportowym napięcie sięga nawet 15,3V!

 

* Dla przewodów miedzianych przekrój powinien wynosić co najmniej 16 mm², dla przewodów aluminiowych co najmniej 25 mm². Od pojemności 2 litrów dla przewodów miedzianych wskazany jest przekrój co najmniej 25 mm² (aluminiowych 40 mm²). W przypadku jeszcze większych silników (3 litry i więcej) należy wybrać miedziane przewody rozruchowe o przekroju 35 mm² (aluminiowe 55 mm²). Jeśli nie jest dostępny profesjonalny jump starter (booster).

Kable do zworki powinny zdecydowanie spełniać normę DIN 72553 lub ISO 6722.
Informacje o materiale, z którego wykonane są kable: Kable aluminiowe nie są całkiem tak przewodzące jak miedziane i dlatego muszą być odpowiednio grubsze (jak zaznaczono powyżej).
Wskazówka dotycząca długości kabla: Aby zapewnić wystarczającą przestrzeń do poruszania się i aby kable były wystarczające od enkodera do enkodera, kable powinny mieć długość co najmniej 2 metrów, idealnie i najwyżej 3 do 4 metrów.
Uwaga: Bardzo długie kable są praktyczne, jeśli rozbity pojazd znajduje się w niewygodnym położeniu i nie można umieścić pojazdu ratowniczego bezpośrednio obok niego w celu zmostkowania. Konieczny jest jednak grubszy przekrój kabla, ponieważ opór elektryczny wzrasta wraz z długością kabla!

Video Starthilfe geben mit Power Station
Banner HOW-TO: Prawidłowy rozruch pomocniczy za pomocą urządzenia rozruchowego Banner Power Booster PB12 lub PB12/24

Prawidłowy rozruch pomocniczy za pomocą urządzenia rozruchowego Banner Power Booster PB12 lub PB12/24

 • Podłączyć czerwoną klemę do bieguna dodatniego a czarną do uziemienia*

  • W nowoczesnych pojazdach jest to szczególnie istotne ze względu na czujniki akumulatora, ponieważ w przeciwnym razie czujnik nie wykrywa właściwie prądu rozruchowego i ewentualnie wysyła komunikat o błędzie.
  • *Takie zalecenie obowiązywało już w przeszłości, wtedy z powodu iskrzenia podczas kontaktu z biegunem ujemnym. (uziemienie = metaliczny, niepowlekany punkt z dala od akumulatora).
 • Włączenie urządzenia rozruchowego Banner Power Booster PB12 lub PB12/24

  • Po podłączeniu klem uruchomić urządzenie rozruchowe.
 • Uruchomienie silnika

  • Teraz uruchomić silnik.
  • Liczba prób rozruchu maks. 3-5, czas trwania prób rozruchu ok. 15 sek. każda - w przeciwnym razie niespalone paliwo mogłoby dostać się do katalizatora pojazdów z katalizatorem, ze wszystkimi negatywnymi skutkami ubocznymi!
 • Wyłączenie urządzenia rozruchowego Banner Power Booster PB12 lub PB12/24 i zdjęcie klem

  • Po udanym rozruchu wyłączyć urządzenie i zdjąć klemy.
  • Urządzenia rozruchowe Banner Power Booster PB12 lub PB12/24 są bardzo wszechstronne – np. samochody osobowe, maszyny rolnicze i budowlane, pojazdy terenowe, ciężarówki, pojazdy użytkowe, pomoc drogowa,...
Bild 1 von 4

Gdzie znajduje się akumulator?

Akumulator samochodowy nie zawsze jest zainstalowany w komorze silnika. Równie dobrze może być umieszczony we wnętrzu pojazdu lub w bagażniku.

Rozruch pomocniczy pozostaje bez zmian. 

Proszę zaakceptować Marketing Cookies aby zobaczyć zawartość