This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

Banner

НОВИНИ И ПРЕСА

Accucharger, Ladegeräte, Lader, Erhaltungsladegeräte
Charge your car battery now - that's the way it works!
Зареждане на батерия в превозно средство
След екстремно ниските температури през февруари и март, сега е идеалното време за проверка на акумулатора и неговото дозареждане. Комбинирайте го със смяната на гумите.
Така се прави правилно!

- Преди зареждане проверете нивото на електролита и ако е необходимо добавете дестилирана вода до максималното деление. Нивото на електролита трябва да бъде 15 мм над плочите.

- Батериите се зареждат само с постоянен ток. Положителният полюс (+) на батерията се свързва с положителната щипка (+) на зареждащия уред, а отрицателният полюс (-) на батерията се свързва с отрицателния полюс (-) на уреда.

- Зарядното устройство да се включи едва след свързване към акумулатора и да се изключи преди да започне разкачване на клемите.

Препоръчително е зареждащият ток да е една десета от капацитета на батерията (Прим. 44 Ah Ah:10 = 4,4 A). При Banner Accucharger  тази настройка става автоматично.

- Температурата на електролота при зареждане не трябва да превишава 55 °C. При превишаване на тази стойност, зареждането трябва да се преустанови.

- Зареждането е приключило, когато токът стане 0, т.е. батерията не поема повече ток или автоматичното зарядно устройство се изключи.

- При зареждане да се осигури добра вентилация.

 

Внимание: По време на зареждане се обрасува взривоопасен газ! Забранено е пушенето, наличието на огън и искри!

 

Running Bull AGM / Back Up: Да се зареждат само с уред, на който може да се ограничи напрежението (max 14,8 V)! Използването за заряден уред, на който не може да се ограничи напрежението, може да разруши батерията и да предизвика наслояване на електролита!

 

Други съвети за батерии Banner можете да намерите в  Техническия съветник (стр. 46 ).

PDF 

 

 

повечезатвори
Giving a jump start - that´s how it works!
Правила при оказване на помощ при стартиране
На вашата добре поддържана Banner батерия винаги може да се разчита. Но как да помогнете на съседа си, който не може да запали?
Направете го правилно!

Едно наум: В превозните средства има много чуствителна електроника, затова е препоръчително стартова помощ да се оказва само с помощта на стартов уред. Стартова помощ от автомобил на автомобил може да доведе до хармоници при поставяне и отстраняване на клемите, което може да причини смущения или повреда в електрониката.

 

При използване на стартов кабел да се спазва упътването за употреба!

- При стартиране с помощта на кабел, той трябва да е произведен при съответните изисквания (прим. по DIN 72 553).

- Да се съблюдава инструкцията за употреба.

- Да се свързват само батерии с еднакви параметри.

- При поставяне на кабела, двигателите на двете превозни средства да са изключени!

Първо се свързват положителните полюси, след това отрицателният полюс от подаващия автомобил се свързва с метална част от корпуса на автомобила, на който се подава ток. (Да се спазват изискванията на производителя на автомобила).

- Превозното средство, на което се оказва помощ да се стартира максимум 15 секунди, другото превозно средство не се стартира.

- Премахване на кабела: кабелът се разкача в обратен ред.

 

ПП: Не винаги акумулаторът е монтиран близо до двигателя, при някои автомобили е поставен в купето или багажника, но процедурата по стартиране е същата.

 

 

PDF Когато автомобилът ви не може да запали на помощ идва стартовия бустера на Banner.

Какво да направите, когато не можете да запалите?  Стартовият бустер на Banner дава мобилна мощност винаги и навсякъде. Преносимите стартови устройства са лесни за експлоатация. Идеални за поставяне в багажника и могат да се използват широкообхватно и в свободното време - прим за източник на енергия за хладилна занта, телевизор и др. електрически уреди.

 

PDF Jump Start графика

 

повечезатвори
Banner Uni Bull
30 година батерии Uni Bull!
Историята на успеха от 1988 до 2018 г.
Баннер гледа с гордост 30 годишния път на успеха на батериите Uni Bull. Но преди всичко: 2018 г. бележи не края, а на начало на една нова генерация батерии!

Ние препоръчваме заместването на Uni Bull батериите да става с батерии от серии Power Bull Pro и Power Bull. Повече за историята на серия Uni Bull, както и информация за съвместимост на батериите, можете да намерите тук: Read more

повечезатвори
70-тата среща на ръководители от отдел Човешки ресурси се проведе в завода на Баннер!
Срещата се състоя на 10.10.2018 г.
30 ръководители от отдел Човешки ресурси взеха участие в срещата, дискутираха се актуални теми от областта на Човешките ресурси.

След фирмена презентация и запознаване с работата на отдел човешки ресурси при Баннер, гостите разгледаха и завода. По време на срещата се дискутираха актуални теми от областта на опазване на личните данни и архивиране на данните.

 

PDF - 70. Среща на ръководители Човешки ресурси при Баннер.

повечезатвори