This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

Banner

НОВИНИ И ПРЕСА

70-тата среща на ръководители от отдел Човешки ресурси се проведе в завода на Баннер!
Срещата се състоя на 10.10.2018 г.
30 ръководители от отдел Човешки ресурси взеха участие в срещата, дискутираха се актуални теми от областта на Човешките ресурси.

След фирмена презентация и запознаване с работата на отдел човешки ресурси при Баннер, гостите разгледаха и завода. По време на срещата се дискутираха актуални теми от областта на опазване на личните данни и архивиране на данните.

 

PDF - 70. Среща на ръководители Човешки ресурси при Баннер.

повечезатвори
Banner on the podium!
Баннер е на подиума на наградите "Клиентът е цар" 2018!
Баннер можа да се убеди, че е признат в запитване на специализирано издание за каравани International Reisemobil.

Всяка година изданието провежда запитване "Клиентът е цар" в областта на превозните средства за свободно време. Клиентите се питат колко доволни са от караваните и оборидването им. Изданието е нарекло допитването "Клиентът е цар", защото те определят кои марки да се поставят на челните места.

 

Баннер бе поставен в категория оборудване "бордова батерия" на трето място.

Повече информация мовете да намерите на  report "König Kunde" -Award 2018 (german).

повечезатвори
REACH Regulation
Информация към наредба на REACH
Нашата суровина е олово и е класифицирана от REACH като SVHC вещество (силно канцерогенно вещество). Информираме Ви детайлно.

Баннер произвежда от 1937 г. висококачествени оловно-киселинни батерии в Австрия. Нашите продукти имат затворен цикъл на производство, засягащ всички суровини, прим. олово и полипропилен се рециклират. Опазването на околната среда от олово и оловен оксид от години за нас е приоритет.

 

По закон ние сме длъжни още веднъж да Ви запознаем с използването на олово в нашите батерии.

 Основание за това е изискване на ЕС Nr. 1907/2006 (REACH, чл. 59 1 10) и актуализиране на листата с кандидати, които работят с опасни вещества  (Version 28.08.2018; see https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table)

 

Information letter

 

Caption: © Photo Dall

повечезатвори
Отличие "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРИМЕР В АВСТРИЯ"
Banner отново бе отличен като австрийско предпричтие за пример!
След оценяване от Австрийски институт, Баннер е отличен като предпричтие за пример за 2018/2019 година.

Маг. Катрин Хилполд, ръководител на маркетинговия отдел на Баннер, получи сертификата от маг. Моника Ринтерсбахер, ръководител на Института.

 

Fotocredit: Sabine Klimpt

повечезатвори